Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683

Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

ELY-keskus on kartoittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän seudun jalankulku- ja pyöräilyreittien parantamistarpeita. Tavoitteena on edistää jalankulun ja pyöräilyn kasvumahdollisuuksia työmatkaliikenteessä sekä vapaa-ajalla tehtävissä matkoissa.

Ruokkeen alueella ei tällä hetkellä ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ruokkeen suunnasta kaupunkiin päin tehdään kuitenkin enenevässä määrin työ- ja koulumatkoja pyöräillen. Tässä hankkeessa suunnitellaan seuraavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät:

- maantie 16684 (Vesangantie) välillä Ruokkeentie - Könkkölä

- maantie 16685 (Ruokkeentie) välillä rautatien tasoristeys - Soikkalantien liittymä

Suunnitelman tavoitteena on parantaa maanteiden yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita.

 

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma on valmistunut ja siitä on saatu lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa 2.3.2022.

Hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelma, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

 

Toteutus

Vesangantien osuus toteutetaan vuoden 2022 aikana.