Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

ELY-keskus on kartoittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän seudun jalankulku- ja pyöräilyreittien parantamistarpeita. Tavoitteena on edistää jalankulun ja pyöräilyn kasvumahdollisuuksia työmatkaliikenteessä sekä vapaa-ajalla tehtävissä matkoissa.

Ruokkeen alueella ei tällä hetkellä ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ruokkeen suunnasta kaupunkiin päin tehdään kuitenkin enenevässä määrin työ- ja koulumatkoja pyöräillen. Tässä hankkeessa suunnitellaan seuraavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät:

- maantie 16684 (Vesangantie) välillä Ruokkeentie - Könkkölä

- maantie 16685 (Ruokkeentie) välillä rautatien tasoristeys - Soikkalantien liittymä

Suunnitelman tavoitteena on parantaa maanteiden yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita.

 

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma on valmistunut ja siitä on saatu lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. Tiesuunnitelma lähetetään Väyläviraston kommentoitavaksi ja Traficomin hyväksyttäväksi keväällä 2021.

Hankkeesta on laadittu rakennussuunnitelma, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

 

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Janne Jaatinen

  • 0295 024 683