Hyppää sisältöön

Mt 16684 (Vesangantie) ja mt 16685 (Ruokkeentie) jalankulku- ja pyöräilyväylät, Jyväskylä, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

ELY-keskus on kartoittanut yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa Jyväskylän seudun jalankulku- ja pyöräilyreittien parantamistarpeita. Tavoitteena on edistää jalankulun ja pyöräilyn kasvumahdollisuuksia työmatkaliikenteessä sekä vapaa-ajalla tehtävissä matkoissa.

Ruokkeen alueella ei tällä hetkellä ole jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Ruokkeen suunnasta kaupunkiin päin tehdään kuitenkin enenevässä määrin työ- ja koulumatkoja pyöräillen. Tässä hankkeessa suunnitellaan seuraavat uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät:

- maantie 16684 (Vesangantie) välillä Ruokkeentie - Könkkölä

- maantie 16685 (Ruokkeentie) välillä rautatien tasoristeys - Soikkalantien liittymä

Suunnitelman tavoitteena on parantaa maanteiden yleistä liikenneturvallisuutta sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneolosuhteita.

 

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelma on lainvoimainen. Kohteesta on laadittu myös rakentamissuunnitelma. 

 

Toteutus

Vesangantien osuus on toteutettu vuonna 2022 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.