Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 5343891

Ramboll CM Oy

Projektipäällikkö

Henri Särkipaju

  • +358 505168381

Kylmälä - Niemisten- katu, Kiuruvesi, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kiuruveden kaupungissa rataosalla Iisalmi-Ylivieska tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Tasoristeys Niemistenkatu
(Kuva tasoristeyksestä Niemistenkatu)

Hankkeen tausta

Väylävirasto aloittaa ratasuunnitelman laatimisen.

Osiota pävitetään myöhemmin.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty syksyllä 2021. Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä. Ratasuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus, jonka ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Suunnittelun vuorovaikutus

Kuulutus ratasuunnitelman aloituksesta