Hyppää sisältöön

Kylmälä - Niemisten- katu, Kiuruvesi, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kiuruveden kaupungissa rataosalla Iisalmi-Ylivieska tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Tasoristeys Niemistenkatu
(Kuva tasoristeyksestä Niemistenkatu)

Hankkeen tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2017 tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman, jossa oli listattu 65 tasoristeystä, jotka tulisi poistaa tai parantaa nelivuotisen ohjelman aikana 2018-2021. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut tähän päivään saakka. Ohjelmaan otetaan mukaan kesken hankkeen muita hallinnollisesti sujuvasti toteutettavia ja matalakustanteisia tasoristeyksien poisto- ja parannuskohteita eri puolelta suomen valtion rataverkkoa. Nykyisellään ohjelmaa ja parannuskohteiden listaa käsitellään kokonaisuutena Tasoristeysohjelma.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu vuosittain myös nelivuotisen parantamisohjelman jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2022 on tarkoitus poistaa tai parantaa noin 100–150 tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty syksyllä 2021. Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä.

Suunnitelmaluonnosten uusi kierros käynnistetään ja asiasta on kuulutettu väyläviraston kuulutukset sivuilla sekä paikallisessa lehdessä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden (Teams-tapahtumana) 3.2.2022, tilaisuudessa on ollut mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.

Ratasuunnitelma on ollut nähtävillä 18.10. – 17.11.2022 välisen ajan.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.