Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 5343891

Ramboll CM Oy

Projektipäällikkö

Henri Särkipaju

  • +358 505168381

Sweco Infra & Rail Oy

Suunnittelijakonsultti

Jukka Hackman

  • 040 863 4694

Kylmälä - Niemisten- katu, Kiuruvesi, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kiuruveden kaupungissa rataosalla Iisalmi-Ylivieska tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Tasoristeys Niemistenkatu
(Kuva tasoristeyksestä Niemistenkatu)

Hankkeen tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi marraskuussa 2017 tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelman, jossa oli listattu 65 tasoristeystä, jotka tulisi poistaa tai parantaa nelivuotisen ohjelman aikana 2018-2021. Työn edetessä lista parannuskohteista on kasvanut tähän päivään saakka. Ohjelmaan otetaan mukaan kesken hankkeen muita hallinnollisesti sujuvasti toteutettavia ja matalakustanteisia tasoristeyksien poisto- ja parannuskohteita eri puolelta suomen valtion rataverkkoa. Nykyisellään ohjelmaa ja parannuskohteiden listaa käsitellään kokonaisuutena Tasoristeysohjelma.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu vuosittain myös nelivuotisen parantamisohjelman jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2022 on tarkoitus poistaa tai parantaa noin 100–150 tasoristeystä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/2014) kriteerit. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty syksyllä 2021. Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Kuulutus ratasuunnitelman aloituksesta

Ratasuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 03.02.2022 kello 16:30–19:00 Teams-tapahtumassa, joka tallennetaan. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams/Skype-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Liity yleisötilaisuuteen tästä

Suunnitelma-aineistoa voi tutkia tästä ShareFile-linkistä

Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa mielipiteitä 17.02.2022 saakka sähköpostitse osoitteisiin [email protected]  ja [email protected]

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.