Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Mt 16275 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Köörtintie ja kt 77 Siilinjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laadinnan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta välillä Köörtintie – kt 77. Suunnittelukonsulttina toimii A-Insinöörit Civil Oy.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2022 - 2023
Yhteistyökumppanit
Siilinjärven kunta, A-Insinöörit Civil Oy
Vastuutahot
Pohjois-Savon ELY-keskus
Tavoitteet

Maantien 16275 itäpuolelle suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Köörtintien liittymästä kantatie 77, Maaningantie, liittymään asti, jossa se liittyy olemassa olevaan jalankulku ja pyöräilyväylään. Lisäksi suunnitellaan ulkoilureitille uusi alikulkukäytävä nykyisen Vesijärventien alikulkukäytävän eteläpuolelle sekä saneerataan nykyinen Huvikummuntien alikulkukäytävä. Jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan osin välikaistalla ja osin reunatuella eroteltuna. Hankkeen yhteydessä parannetaan nykyistä tievalaistusta.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen.

  • Tarveselvitys 2013
  • Maastomittaus, pohjatutkimus sekä suunnittelu 2022
  • Toteutus 2023

Hankekuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laadinnan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta. Suunnittelukonsulttina toimii A-Insinöörit Civil Oy.
Maantien 16275 itäpuolelle suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Köörtintien liittymästä kantatie 77, Maaningantie, liittymään asti, jossa se liittyy olemassa olevaan jalankulku ja pyöräilyväylään. Lisäksi suunnitellaan ulkoilureitille uusi alikulkukäytävä nykyisen Vesijärventien alikulkukäytävän eteläpuolelle sekä saneerataan nykyinen Huvikummuntien alikulkukäytävä. Jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan osin välikaistalla ja osin reunatuella eroteltuna. Hankkeen yhteydessä parannetaan nykyistä tievalaistusta.
Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. 

Suunnitelmatilanne

Vuonna 2013 on laadittu tarveselvitys, jossa on määritelty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisperiaatteet. 
Kevään ja syksyn 2022 aikana suoritetaan alueella maastomittauksia ja pohjatutkimuksia sekä aloitetaan suunnittelu. Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2022. Hankkeesta pidetään yleisötilaisuus ennen sen nähtäville asettamista. Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, jonka tavoiteaikataulu on kevät 2023. 

Toteutus

Hanke on yhteishanke Siilinjärven kunnan kanssa. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on mahdollista toteuttaa v. 2023.