Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Mt 16275 Kumpusentien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Köörtintie – kt 77, Siilinjärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa tie- ja rakentamissuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Kumpusentielle. Suunnittelukonsulttina toimii A-Insinöörit Civil Oy.

Hankekuvaus

Maantien 16275 itäpuolelle suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Köörtintien liittymästä kantatien 77 (Maaningantie) liittymään asti, jossa se liittyy olemassa olevaan jalankulku- ja pyöräilyväylään. Lisäksi uusitaan nykyinen Huvikummuntien alikulkukäytävä sekä toteutetaan pohjavesisuojauksia. Jalankulku- ja pyöräilyväylä suunnitellaan osin välikaistalla ja osin reunatuella eroteltuna. Hankkeen yhteydessä parannetaan nykyistä tievalaistusta.
Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen. 

Suunnitelmatilanne

Vuonna 2013 on laadittu tarveselvitys, jossa on määritelty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisperiaatteet. Tiesuunnitelma valmistunut kesällä 2023 ja rakentamissuunnitelma valmistunut joulukuussa 2023.

Toteutus

Hanke on yhteishanke Siilinjärven kunnan kanssa. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke on mahdollista toteuttaa vuonna 2024.