Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jouni Vauhkonen

  • Puh. 029 534 3268  

Oulun Oritkarin kolmioraide

Ratahanke Käynnissä

Oulun liikennepaikka on henkilöliikenteen pääteasema sekä tärkeä vaihtoasema ja tavaraliikenteen valtakunnallisesti merkittävä järjestelyratapiha. Nokelan tavararatapihalta on raideyhteys Oritkarin satamaan sekä Nuottasaaren teollisuusraiteille. Rakennettava Oritkarin kolmioraide mahdollistaa tehokkaamman ja turvallisemman vaihtotyöliikenteen teollisuusraiteille sekä kaivoskuljetukset kehittyvään Oritkarin satamaan.

Kuvituskuva
  • ST-urakan kilpailutus, kesä 2021
  • Johtosiirtoja ja muita valmistelevia töitä, 2021
  • Rakentamissuunnittelu, alkaen syksy 2021
  • Rakentaminen 2022-2023
  • Valmistuminen 2023 lopulla

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
19 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto, Oulun kaupunki
Tavoitteet

-pienentää liikennöintikustannuksia Oritkarin ja Nuottasaaren suuntaan 
-parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja Limingantien välityskykyä 
-vähentää ratapihan häiriöherkkyyttä.

Nykytila 

Oulun Nokelasta on jo ratayhteys Oritkarin satamaan ja yhdistettyjen kuljetuksien raiteille. Liikennöinti tavararatapihalta edellyttää kuitenkin edestakaista vaihtotyöliikettä keskittämättömien vaihteiden kautta. 

Oritkarin ja Nuottasaaren alueella on mm. Väyläviraston, Oulun kaupungin, Oulun sataman ja teollisuuslaitoksien omistamia raiteita. Yksityisraiteilla on useita tasoristeyksiä. 

Hankkeen tavoitteet 

Hanke on osa Oulun ratapihan muutosta. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Oulun kaupungin yhteishankkeena.  

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikennöinti Oulun tavararatapihalta Nuottasaareen ja Oritkarin satamaan. Toimenpiteillä vähennetään mm. ylimääräistä vaihtotyötarvetta tavararatapihalla. Latokartanon ylikulkusilta uusitaan ja Limingantie levennetään 2+2 ajokaistaiseksi ja muutetaan kaduksi Poikkimaantien rampin pohjoispuolella. Pyörätietä levennetään ja liitetään osaksi Oulun kaupungin pyöräilyn pääreittejä. 

Hankkeen tilanne 

Ratasuunnitelma on asetettu nähtäville tammikuussa 2020 ja hyväksytty maaliskuussa 2021.  

Hankkeen kilpailutus Suunnittele ja Toteuta -muotoisena urakkana alkaa kesäkuussa 2021. Hankkeen rakentamissuunnittelu alkaa urakoitsijan valitsemisen jälkeen syksyllä 2021. Vuonna 2021 tehdään lisäksi sähkö-, kaukolämpö- ja tietoliikennekaapelilinjojen siirtoa rakentamistöiden tieltä. Hanke valmistuu vuoden 2023 lopulla. 

 

Kustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 19,9 milj.€ (Maku 130 2010=100), sisältäen lunastuskustannukset. Oulun kaupunki osoittaa hankkeelle 2,4 miljoonan euron rahoituksen.