Hyppää sisältöön

Oulun Oritkarin kolmioraide

Ratahanke Valmistunut

Oulun liikennepaikka on paitsi tärkeä henkilöliikenteen asema, myös valtakunnallisesti merkittävä tavaraliikenteen järjestelyratapiha. Uusi kolmioraide nopeuttaa yhteyksiä kehittyvään Oritkarin satamaan, tehostaa alueen tavaraliikennettä sekä parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja turvallisuutta.

Kuvituskuva
  • Johtosiirtoja ja muita valmistelevia töitä 2021-2022
  • ST-urakan kilpailutus, kesä 2021
  • Rakentamissuunnittelu, alkaen syksy 2021
  • Rakentaminen 2022-2023
  • Valmistunut

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2021-2023
Kustannukset
19 900 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto, Oulun kaupunki
Tavoitteet
  • pienentää liikennöintikustannuksia Oritkarin ja Nuottasaaren suuntaan 
  • parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja Limingantien välityskykyä 
  • vähentää ratapihan häiriöherkkyyttä.

Hankkeen lähtötilanne

Oulun Nokelan tavararatapihan ja Oritkarin sataman ja Nuottasaaren teollisuusalueen välinen ratayhteyden toiminnallisuus ei ollut tarpeisiin nähden riittävä. Liikennöinti tavararatapihalta satamaan on edellyttänyt edestakaista liikennettä raiteelta toiselle keskittämättömien eli käsin käännettävien, turvalaitejärjestelmään liittämättömien vaihteiden kautta. 

Hankkeen sisältö

Vuonna 2021 alkaneen hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikennöinti Oulun tavararatapihalta Nuottasaareen ja Oritkarin satamaan.

Uusi kolmioraide nopeuttaa yhteyksiä kehittyvään Oritkarin satamaan, tehostaa alueen tavaraliikennettä sekä parantaa ratapihan toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Satamaan päästäkseen junien ei tarvitse enää vaihtaa raiteelta toiselle, ja raiteet saadaan muun liikenteen käyttöön. Uusi raideosuus valmistui elokuussa 2023, ja se otetaan käyttöön samanaikaisesti Oulun ratapihan uusien turvalaitteiden kanssa syksyllä 2024.

Hankkeessa uusittiin myös Latokartanon ylikulkusilta. Sillalla on neljä ajokaistaa, polkupyöräbaana sekä jalkakäytävät molempiin suuntiin. Samalla osa Limingantietä levennettiin nelikaistaiseksi vilkkaan liikenteen vuoksi.

Hanke oli osa Oulun ratapihan muutosta. Hanke toteuttiin Väyläviraston ja Oulun kaupungin yhteishankkeena.  

Kustannukset 

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 19,9 miljoonaa euroa (Maku 130 2010=100), sisältäen lunastuskustannukset. Oulun kaupunki osoitti hankkeelle 2,4 miljoonan euron rahoituksen. 

Kuvia hankkeelta

Kuvat ovat median vapaasti käytettävissä hankkeesta viestittäessä. Kuvaajatiedoksi riittää Väylävirasto.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.