Hyppää sisältöön

Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus suomalaisten päivittäisistä matkakilometreistä on noin neljä prosenttia. Matkojen lukumäärissä laskettuna osuus on suurempi: vajaa kolmasosa matkoista tehdään jalan tai pyörällä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä määritetään tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman keväällä 2018. Edistämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräilyn matkoja 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Väylävirasto edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti toimintalinjoissa sekä alueellisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Lisäksi se ohjaa ELY-keskuksia kävely- ja pyöräteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa.