Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Terhi Haapaniemi

  • +358 29 534 3809
  • terhi.haapaniemi(at)vayla.fi

Proxion Plan Oy

SUUNNITELUKONSULTTI

Jonna Anias

  • +358 40 359 2345
  • jonna.anias(at)proxion.fi

Vantala-Rantakulmantie, tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori

Ratasuunnitelma koskee Porin kaupungissa sijaitsevia tasoristeyksia Vantala ja Rantakulmantie.

Rantakulmantien tasoristeys.

Hankkeen taustat

Väylävirasto päätti 6.4.2020 käynnistää ratasuunnitelman Porissa sijaitsevien Vantala – Rantakulmantie tasoristeysten turvallisuuden parantaminen. Tasoristeykset sijaitsevat Pori – Mäntyluoto- rataosalla ratakilometrillä 4326+592 (Vantala) – 327+615 (Rantakulmantie).

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta Vantalan ja Rantakulman tasoristeykset voidaan poistaa ja kulku järjestetään korvaavilla katujärjestelyillä ja olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 4.5.2020 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa
www.vayla.fi/kuulutukset sekä julkaistu ilmoitus 5.5.2020 Satakunnan Kansa- lehdessä.

Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa https://vayla.fi/-/kuulutus-vantala-rantakulmantie-tasoristeysturvallisuuden-parantaminen-ratasuunnitelma-pori

Yleisötilaisuus järjestettiin  25.8.2020 Kaupungintalon valtuustosalissa.

Linkki yleisötilaisuuden esitykseen löytyy sivuston vasemmasta reunasta.

Ratasuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 11.11.2020-11.12.2020.

Liikenne- ja viestintävirasto on 7.4.2021 hyväksynyt päätöksellään TRAFICOM/119330/05.02.03/2021 ratalain mukaisen ratasuunnitelman "Vantala - Rantakulmantie tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Pori"

Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on ollut nähtävillä 5.5.-11.6.2021 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla www.vayla.fi/kuulutukset.