Ratamaksu

Hinnoitteluperusteet ja ratamaksun perusmaksuun kuuluvat palvelut

Rataverkon hinnoittelun oikeusperusta kuvataan raideliikennelaissa (1302/2018), Euroopan yhteisön rautatiemarkkinadirektiivissä (2012/34/EU) ja Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa (2015/909).

Väylävirasto perii ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoittajilta tasapuolisesti ja syrjimättä rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelujen käytöstä. Perusmaksun yksikköarvot julkaistaan verkkoselostuksessa. Ratamaksun perusmaksu perustuu niihin radanpidon kustannuksiin, jotka aiheutuvat suoraan rautatieliikenteen harjoittamisesta.

Ratamaksun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joita ovat:

a) rautateiden ratakapasiteettia koskevien hakemusten käsittely;
b) oikeus käyttää myönnettyä kapasiteettia;
c) rautatieinfrastruktuurin käyttö, mukaan lukien verkon risteysasemat ja vaihteet;
d) junaliikenteen ohjaus, mukaan lukien merkinanto, liikenteen ohjaus, lähettäminen ja viestinanto sekä tietojen antaminen junien liikkumisesta;
e) sähkönsiirtolaitteiden käyttö kuljetusvirran saamiseksi;
f) kaikki muut tiedot, jotka tarvitaan sellaisen liikenteen harjoittamiseen, jota varten kapasiteetti on myönnetty.

Ratamaksun perusmaksu vuonna 2021

Perusmaksu

Sähkövetoinen liikenne:
0,1452 senttiä/ bruttotonnikilometri

Muu kuin sähkövetoinen liikenne:
0,1296 senttiä/ bruttotonnikilometri

 

Ratamaksun perusmaksu vuonna 2022

Perusmaksu

Perusmaksun perusosa kaikelle liikenteelle:
0,1341 senttiä/ bruttotonnikilometri

Lisähinta sähkönsyöttölaitteiston käytöstä:
0,0129 senttiä/ bruttotonnikilometri

 

Ratamaksuun liittyviä Väyläviraston ja Liikenneviraston julkaisuja ja aineistoja

Ratamaksun kehittämisselvitys (2014)

Ratamaksun perusmaksun kehittäminen (2016)

Rautatiealan sääntelyelimen edellyttämä ratamaksun perusmaksun uudelleenmäärittäminen Väyläviraston vuoden 2021 verkkoselostukseen, menetelmämuistio 29.10.2019 (vuoden 2021 ratamaksu)

Rautateiden verkkoselostus 2022. Väyläviraston julkaisuja 52/2020 (vuoden 2022 ratamaksu)

Ratamaksulaskennan kustannuskohdentamistaulukko (Rautateiden verkkoselostus 2022, liite 5A)