Hyppää sisältöön

Vt 8 ja mt 724 Vaasan yhdystie, Vaasa

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa

Yhdystien kautta kulkee sekä valtatien 8 pitkämatkaista että kaupunginosien välistä lyhytmatkaista liikennettä. Liikenne ruuhkautuu aamuisin ja iltapäivisin erityisesti tasoliittymissä, joiden välityskyky ei riitä nykyisille liikennemäärille. Tie aiheuttaa melu- ja viihtyvyyshaittoja asutukselle.

Hankkeen sijainti kartalla.Vaasan Yhdystie on Vaasan moottoritien ja Gerbyn välinen kaksikaistainen tieosuus (8,6 km), joka toimii kaupunkialueen yhdysväylänä välittäen valtakunnallista ja seudullista liikennettä ydinkeskustan ohi. Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikennemäärä suunnitteluosuudella on 5500–13800 ajon/vrk (KVL 2019). Maankäytön voimakas kehittyminen on kasvattanut tien liikennemääriä ennustettua voimakkaammin. Tasoliittymien ja valtatien 3 Pitkämäen eritasoliittymän moottoritierampin kohdalla liikennejärjestelyiden kapasiteetti ylittyy. Aamu- ja iltapäiväliikenne jonoutuu säännöllisesti.

Vt 8 ja st 724 Vaasan yhdystiellä liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä. Viimeksi kuluneen viiden vuoden (2015–2019) aikana on sattunut yhteensä 85 liikenneonnettomuutta, joista 7 on johtanut loukkaantumiseen. Elinkeinoelämän toimintoja sijoittuu entistä enemmän Yhdystien vaikutusalueelle ja tämä lisää liikenteellisiä ongelmia.

Yhdystien liikenteenvälityskykyä ja turvallisuutta parantamalla vastataan kehittyvän maankäytön tarpeisiin ja turvataan pitkämatkaiselle liikenteelle sujuvat ajo-olosuhteet Vaasan Yhdystiellä. Joukkoliikenteelle rakennetaan uusia pysäkkejä ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan. Meluesteillä parannetaan viihtyisyyttä. 

Osahankkeet ja suunnittelutilanne

  • Välin Isolahti-Vöyrinkatu (Palosaaren ja Onkilahden kohta) rakennustyöt ovat pääosin valmistuneet loppuvuodesta 2020.
  • Onkilahti (Vöyrinkatu) - Sepänkyläntie osuuden tiesuunnitelma on päivitettävänä.
  • Tiesuunnitelmat mt 724 Isolahti–Singsbyntie ja vt 8 välillä Sepänkyläntie ja vt 3 (moottoritie) suunnitelmat ovat valmiit.
  • Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain, kukin tiesuunnitelmaosuus erikseen. Ensimmäisenä vaiheena tulisi toteuttaa kiireelliseksi katsottu Pitkämäen eritasoliittymä.

Aikataulu

  • Hankkeen toteuttaminen odottaa rahoituspäätöksiä.