Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Jane Maunu

  • 0295 029 255

Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2015 tiesuunnitelman valtatien 6 parantamiseksi välillä Tykkimäki - Kuivala, Kouvolan kaupungin alueella.

Tiesuunnitelma käsittää valtatien 6 tieosuuden välillä Tykkimäki – Kuivala, yhteensä 6,9 km:n matkalla. Tieosuudella parannetaan liittymiä ja tehdään yksityistiejärjestelyjä liittymien poistamiseksi suoraan valtatielle. Näillä toimenpiteillä parannetaan päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liittymien välityskykyä ja turvallisuutta. 

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely on käynnistynyt helmikuussa 2022. Tiesuunnitelma hyväksytetään kevään 2022 kuluessa. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2023.

Hankekohde on Liikenne 12 investointiohjelmaan nimetty tien parantamishanke (toteutusvalmius 1A). Hankkeen kustannusarvio on noin 2,77 M€.