Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

 • 029 534 3809

Ramboll CM Oy

Projektipäällikkö

Anssi Viiru

 • 050 412 7255

Akaan raakapuuterminaali

Ratahanke Valmistunut Pirkanmaa

Akaaseen rakennettiin täysin uusi raakapuuterminaali korvaamaan vanha, Toijalan keskustassa sijainnut puunkuormausalue. Akaan Pointin teollisuusalueelle rakennettu terminaali parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta ja raakapuun toimitusvarmuutta. 

Raakapuuterminaali, ilmakuva

Hankkeen tausta

Puunkuormaus juniin tehtiin aiemmin Toijalan ratapihalla. Vanhan kuormauspaikan sijainti oli ahdas ja logistisesti hankalasti tavoitettava. Puunkuormausalueen sijainti Toijalan ratapihalla ei mahdollistanut kuormausalueen laajentamista kokojunakuljetusten edellyttämään 550m pituuteen tilanahtauden ja ympäröivän maankäytön takia.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Uusi raakapuun kuormauspaikka parantaa kuljetusten kustannustehokkuutta, sillä kuormausalue mahdollistaa 27 vaunusta koostuvien kokojunien ja HCT-rekkojen käytön raakapuun kuljetuksiin. Kuormauspaikalle johtava kuormausraiteisto sähköistettiin, mikä mahdollistaa operoinnin sähkövetureilla. Akaan raakapuunkuormauspaikka vahvistaa valtakunnallista raakapuuterminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa sekä parantaa raakapuun toimitusvarmuutta.

Hankkeen yhteydessä tehtiin myös tasoristeysjärjestelyitä, joilla parannettiin tienkäyttäjien turvallisuutta. Raakapuun kuormauspaikan rakentamisen yhteydessä poistettiin kolme vartioimatonta tasoristeystä ja yksi tasoristeys muutettiin jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Poistettavien tasoristeyksien osalta järjestettiin korvaavat tieyhteydet. 

Hankkeen eteneminen

Maastotyöt alueella ovat alkoivat pohjatutkimuksilla alkuvuodesta 2020. Ennen varsinaisten rakennustöiden alkua alueella tehtiin valmistelevia töitä, kuten puuston poistoa ja sähkölinjojen siirtoja. Raakapuuterminaalin rakennus-, turvalaite- ja sähköratasuunnittelu valmistui kesäkuussa 2020.

Rakennustyöt alueella ovat pääosin valmistuneet kesäkuussa 2021. Alueella tehdään vielä istutus- ja aitaustöitä kesän ja syksyn 2021 aikana.

Akaan Pointin alueen tieyhteyksien rakentaminen Akaan kaupungin toimesta on käynnissä, ja uudet tieyhteydet - Täysperävaununtie ja Vaunutie - valmistuivat kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Ratatoimitus uuden rautatiealueen rajaamiseksi järjestettiin Maanmittauslaitoksen toimesta elokuussa 2020. Ratatoimituksen välikokous pidettiin toukokuussa 2021 ja toimituksen loppukokous syksyllä 2021.

Hankkeen vaikutukset

 • Tehostaa puunkuormasta ja vähentää puunkuormaukseen liittyvää kuorma-autoliikennettä Toijalan keskustassa.
 • Mahdollistaa 27 vaunusta koostuvien kokojunien käytön, mikä parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta.
 • Parantaa raakapuun toimitusvarmuutta.
 • Sähköistettävä kuormausraiteisto mahdollistaa operoinnin sähköveturilla.
 • Vapauttaa kapasiteettia Toijalan ratapihalla.
 • Tukee Akaan Pointin teollisuusalueen maankäytön kehittymistä.
 • Tasoristeysjärjestelyillä parannetaan tienkäyttäjien turvallisuutta. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

 • ratasuunnitelman hyväksymispäätös 1/2020
 • pohjatutkimukset 2/2020 - 5/2020
 • rakennussuunnittelu 3/2020 - 6/2020
 • rakentaminen kesä 7/2020 - 6/2021
 • käyttöönotto 6/2021

Hankkeen vuonna 2020 tehdyn rakennussuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,7 miljoonaa euroa.