Hyppää sisältöön

Lapin suunnitteluhankkeet

Lapin vahvuutena ovat matkailu sekä kaivos-, metsä- ja terästeollisuus. Lapissa on suunnitteilla useita uusia kaivoksia ja biojalostamo Kemijärvelle sekä biohankkeita Kemiin. Toteutuessaan nämä hankkeet lisäävät entisestään raskasta liikennettä valtateillä 4,5 ja 21 ja myös kantateillä. Päätieverkon kehittäminen on lisääntyneen liikenteen vuoksi tärkeää, mutta myös alemman tieverkon kunnostaminen on tarpeen suunniteltujen hankkeiden lähialueilla kasvavan liikenteen takia.

Lappi on laaja, harvaanasuttu pitkien etäisyyksin maakunta, jossa tieverkon merkitys on tärkeä. Joukkoliikennettä on vähän, siksipä henkilöautoilu on lappilaisen liikkumiselle monin paikoin ainoa vaihtoehto. Lapin tiet ovat vanhastaan kapeita, mutkaisia ja mäkisiä sekä käyvät kasvaneelle liikenteelle kapasiteetiltaan riittämättömäksi. Häiriötilanteiden sattuessa myös kiertotieyhteydet ovat vaikeita järjestää harvan tieverkon ja pitkien etäisyyksien takia.

Lapille tunnusomaista on myös kansainvälinen liikenne, jota tulee maitse Norjan, Ruotsin ja Venäjän, yhteensä 14, rajanylityspaikan kautta. Raskasta liikennettä kulkee erityisesti Norjan raja-asemien kautta pohjoisesta valtatien 21 kautta koko Suomeen. Tornio-Haaparanta on yksi Skandinavian vilkkaimmista maarajanylityspaikoista. 

Lapissa alueellisina investointeina toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia pieniä hankkeita ja liikennejärjestelyitä. Rahoituksen vähäisyyden vuoksi alueellisiin investointeihin ei voida panostaa odotusten mukaisesti.

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita, joilla parannetaan tie- ja liikenneoloja valtakunnallisesti merkittävillä väylillä. Kehittämishankkeiden toteuttamisesta vastaa Väylävirasto. Valtatien 4 Oulu-Kemi kehittämishankkeeseen on valtion talousarviossa osoitettu 125 miljoonaa euroa vuosille 2017–2021. Toimenpiteiden suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen on alkanut hankkeen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Simon kunnan alueella sijaitsevan Viantiejoki-Maksniemi -osuuden rakennustyön ennakoidaan ajoittuvan vuosille 2019-2020.