Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Eero Virtanen

 • 029 534 3017

Ratasuunnittelu Tampere-Oulu

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Suunnittelu 2021 - 2024
Yhteistyökumppanit
suunnitteluttajakonsultti Welado
Kustannukset
Toteuttamisen kustannukset tarkentuvat suunnittelun aikana
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Tampere-Oulu-rataosuudelle suunniteltavat kaksoisraiteet ja parannettavat liikennepaikat lisäävät radan  välityskykyä ja poistavat merkittävimmät liikenteelliset pullonkaulat.
 • Jatketaan 2000-luvulla aloitettua Tampere-Oulu -välin kaksoisraideosuuksien vaihteittaista suunnittelua ja toteuttamista.
 • Junamääriä on mahdollista lisätä rataosuudella pitkällä aikavälillä.
 • Liminka-Oulu-välin tärinänhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Nykytila

Rataosa Tampere-Seinäjoki on matkustusmääriltään Suomen toiseksi vilkkain rataosuus. Yksiraiteisen radan kapasiteetti on täynnä ja junamääriä ei voida enää nykyisestä lisätä. Matkustajamäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tilanteesta 11 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 26 prosenttia.  

Myös pohjoisessa Kokkola-Oulu-rataosalla radan kapasiteetti on käytetty loppuun ja tavaraliikenteen ja nopean henkilöliikenteen yhteensovittaminen yksiraiteisilla osuuksilla on haastavaa. Ylivieska-Oulu-rataosalla matkustajamäärät ja tavaraliikenteen tonnimäärien ennustetaan kasvavan 40 % vuoteen 2050 mennessä.

Yleistä hankkeesta

Suunnitteluhanke jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Lielahti-Lakiala kaksoisraide, Tampere-Ylöjärvi (Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi) 
 • Vahojärven liikennepaikan parantaminen, Parkano (Ratasuunnitelma) 
 • Liminka-Oulu kaksoisraide (Ratasuunnitelma) 
 • Kankaan liikennepaikan parantaminen, Ylivieska (Ratasuunnitelma)
 • Hirvinevan liikennepaikan parantaminen, Liminka (Ratasuunnitelma) 
 • Ruukin liikennepaikan parantaminen, Ruukki (esisuunnittelu).

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin CEF-rahoitusta 2,5 M€. Rahoitus kattaa puolet koko suunnitteluhankkeen kustannuksista. 

Hankkeella on käytössä karttapalvelu. Karttapalveluun pääset tästä linkistä. Osa karttapalvelussa olevista linkeistä avautuu vain hankkeella työskenteleville erillisillä tunnuksilla.

Aikataulu

Hankkeen suunnittelua tehdään vuosien 2021-2024 aikana. Suunnittelukohteiden aikataulut tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt kuten mittaukset ja pohjatutkimukset käynnistyvät suunnittelukohteiden alueella syyskuussa 2021.

Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeeseen liittyvät mittaustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat alkuvuonna 2022.

 • Liminka-Oulu, Kangas, Ruukki ja Hirvineva maatomittaukset ja raide- ja ratalaitekartoitukset
 • Lielahti-Vahojärvi maastomittaukset ja raide- ja ratalaitekartoitukset

​​​Turvalaite- ja sähköratasuunnittelijat koko hankkeelle on kilpailutettu ja valittu. 
Eri suunnittelukohteiden ratasuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Suunnittelijat suunnittelukohteille valitaan maaliskuulla 2022.  Varsinainen suunnittelu käynnistyy keväällä ja kesällä 2022. 

Suunnittelukohteiden aloituskuulutukset on julkaistu Väyläviraston kuulutussivuilla 9.9.2021 sekä yhdessä tai useammassa kullakin alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Lisäksi alueen kiinteistönomistajille on lähetetty postitse tiedote mittaustöiden ja muiden mastotöiden käynnistymisestä.

Palautetta hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta! Mikäli toivot vastausta palautteeseesi, jätäthän meille yhteystietosi.

Henkilötietoja käsitellään hankkeella tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Voit lukea henkilötietojen käsittelystä lisää tietosuojaselosteesta. Pääset tietosuojaselosteeseen tämän linkin kautta.

Anna palautetta hankkeesta

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.