Hyppää sisältöön

Ratasuunnittelu Tampere–Oulu

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Ruukissa sijaitseva Siikajoen ratasilta kesäpäivänä.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Suunnittelu 2021–2024
Yhteistyökumppanit
Suunnitteluttajakonsultti Welado
Kustannukset
Toteuttamisen kustannukset tarkentuvat suunnittelun aikana
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Tampere–Oulu-rataosuudelle suunniteltavat kaksoisraiteet ja parannettavat liikennepaikat lisäävät radan  välityskykyä ja poistavat merkittävimmät liikenteelliset pullonkaulat.
 • Jatketaan 2000-luvulla aloitettua Tampere–Oulu välin kaksoisraideosuuksien vaiheittaista suunnittelua ja toteuttamista.
 • Junamääriä on mahdollista lisätä rataosuudella pitkällä aikavälillä.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa

Nykytila

Rataosa Tampere–Seinäjoki on matkustusmääriltään Suomen toiseksi vilkkain rataosa. Yksiraiteisen radan kapasiteetti on täynnä ja junamääriä ei voida enää nykyisestä lisätä.

Tampereen ja Parkanon välisen henkilöliikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä jopa 60 prosenttia vuoden 2021 matkustajamääriin verrattuna (Traficomin liikenne-ennuste). Tavaraliikenteeseen samalle osuudelle on ennustettu hieman alle 5 prosentin kasvua vuosien 2021 ja 2030 välille.

Myös pohjoisessa Kokkola–Oulu-rataosalla on radan kapasiteetti loppuun käytetty ja tavaraliikenteen ja nopean henkilöliikenteen yhteensovittaminen yksiraiteisilla osuuksilla haastavaa. 

Ylivieska–Oulu välillä matkustajamäärien ennustetaan kasvavan noin 18 prosenttia vuosien 2021 ja 2040 välillä. Tavaraliikenteessä sen sijaan Venäjän transitoliikenteen loppumisen ennustetaan laskevan merkittävästi Ylivieskan ja Oulun välisiä kuljetusmääriä. 

 

Hankkeen suunnittelukohteiden Lielahti-Lakialan, Vahojärven, Kankaan ja Hirvinevan, Ruukin sekä Liminka-Oulun sijainnit kartalla.

Yleistä hankkeesta

Suunnitteluhanke jakaantuu seuraaviin suunnittelukokonaisuuksiin:

 • Lielahti–Lakiala kaksoisraide, Tampere–Ylöjärvi (Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi) 
 • Vahojärven liikennepaikan parantaminen, Parkano (Ratasuunnitelma) 
 • Liminka–Oulu kaksoisraide (Ratasuunnitelma) 
 • Kankaan liikennepaikan parantaminen, Ylivieska (Ratasuunnitelma) ja Hirvinevan liikennepaikan parantaminen, Liminka (Ratasuunnitelma) 
 • Ruukin liikennepaikan parantaminen, Ruukki (esisuunnittelu)
 • Turvalaitesuunnittelu 
 • Sähkörata-, valaistus- ja vahvavirtasuunnittelu

Suunnittelukohteiden suunnittelijoiden kilpailutukset ja suunnittelijoiden valinnat käynnistettiin vuoden 2022 alkupuolella. Kaikkien suunnittelukohteiden kilpailutukset sekä suunnittelu saatiin käyntiin 2023. 

Hankkeessa on tehty myös suunnittelun lähtötietoina tarvittavia mittauksia ja pohjatutkimuksia. Mittaustyöt ja pohjatutkimukset käynnistyivät vuonna 2021 ja ne saatiin päätökseen 2023.  Mittauksia ja pohjatutkimuksia tehtiin seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • Liminka–Oulu, Kangas, Ruukki ja Hirvineva maastomittaukset
 • Liminka–Oulunlahti raide- ja ratalaitekartoitukset
 • Lielahti–Vahojärvi maastomittaukset ja raide- ja ratalaitekartoitukset
 • Pohjatutkimukset (Oulu–Liminka, Kangas, Hirvineva, Ruukki)
 • Pohjatutkimukset (Lielahti–Lakiala, Vahojärvi)

Suunnittelukohteiden aloituskuulutukset on julkaistu Väyläviraston kuulutussivuilla 9.9.2021 sekä yhdessä tai useammassa kullakin alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Lisäksi alueen kiinteistönomistajille on lähetetty postitse tiedote mittaustöiden ja muiden mastotöiden käynnistymisestä.

Hankkeella on käytössä karttapalvelu, jossa on muun muassa hankkeen ilmakuva-aineistoa. Karttapalveluun pääset tästä linkistä. Osa karttapalvelussa olevista linkeistä avautuu vain hankkeella työskenteleville erillisillä tunnuksilla.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin CEF-rahoitusta 2,5 M€. Rakentamisesta ei ole päätöstä. 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.