Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Eero Virtanen

 • 029 534 3017

Ratasuunnittelu Tampere-Oulu

Ratahanke Suunnitteilla Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
Suunnittelu 2021 - 2024
Yhteistyökumppanit
Suunnitteluttajakonsultti Welado
Kustannukset
Toteuttamisen kustannukset tarkentuvat suunnittelun aikana
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • Tampere-Oulu-rataosuudelle suunniteltavat kaksoisraiteet ja parannettavat liikennepaikat lisäävät radan  välityskykyä ja poistavat merkittävimmät liikenteelliset pullonkaulat.
 • Jatketaan 2000-luvulla aloitettua Tampere-Oulu -välin kaksoisraideosuuksien vaihteittaista suunnittelua ja toteuttamista.
 • Junamääriä on mahdollista lisätä rataosuudella pitkällä aikavälillä.
 • Liminka-Oulu-välin tärinänhallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Nykytila

Rataosa Tampere-Seinäjoki on matkustusmääriltään Suomen toiseksi vilkkain rataosuus. Yksiraiteisen radan kapasiteetti on täynnä ja junamääriä ei voida enää nykyisestä lisätä. Matkustajamäärien ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tilanteesta 11 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 26 prosenttia.  

Myös pohjoisessa Kokkola-Oulu-rataosalla radan kapasiteetti on käytetty loppuun ja tavaraliikenteen ja nopean henkilöliikenteen yhteensovittaminen yksiraiteisilla osuuksilla on haastavaa. Ylivieska-Oulu-rataosalla matkustajamäärät ja tavaraliikenteen tonnimäärien ennustetaan kasvavan 40 % vuoteen 2050 mennessä.

Yleistä hankkeesta

Suunnitteluhanke jakaantuu seuraaviin suunnittelukokonaisuuksiin:

 • Lielahti-Lakiala kaksoisraide, Tampere-Ylöjärvi (Yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi) 
 • Vahojärven liikennepaikan parantaminen, Parkano (Ratasuunnitelma) 
 • Liminka-Oulu kaksoisraide (Ratasuunnitelma) 
 • Kankaan liikennepaikan parantaminen, Ylivieska (Ratasuunnitelma) ja Hirvinevan liikennepaikan parantaminen, Liminka (Ratasuunnitelma) 
 • Ruukin liikennepaikan parantaminen, Ruukki (esisuunnittelu)
 • Turvalaitesuunnittelu 
 • Sähkörata-, valaistus- ja vahvavirtasuunnittelu

Suunnittelukohteiden suunnittelijoiden kilpailutukset ja suunnittelijoiden valinnat käynnistettiin vuoden 2022 alkupuolella. Kaikkien suunnittelukohteiden kilpailutukset sekä suunnittelu saadaan käyntiin nykyisen aikataulun mukaan keväällä 2023. 

Hankkeessa tehdään myös suunnittelun lähtötietoina tarvittavia mittauksia ja pohjatutkimuksia. Mittaustyöt ja pohjatutkimukset käynnistyivät vuonna 2021 ja ne saadaan päätökseen 2023.  Mittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • Liminka-Oulu, Kangas, Ruukki ja Hirvineva maastomittaukset
 • Liminka-Oulunlahti raide- ja ratalaitekartoitukset
 • Lielahti-Vahojärvi maastomittaukset ja raide- ja ratalaitekartoitukset
 • Pohjatutkimukset (Oulu-Liminka, Kangas, Hirvineva, Ruukki)
 • Pohjatutkimukset (Lielahti-Lakiala, Vahojärvi)

Suunnittelukohteiden aloituskuulutukset on julkaistu Väyläviraston kuulutussivuilla 9.9.2021 sekä yhdessä tai useammassa kullakin alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Lisäksi alueen kiinteistönomistajille on lähetetty postitse tiedote mittaustöiden ja muiden mastotöiden käynnistymisestä.

Hankkeella on käytössä karttapalvelu, jossa on muun muassa hankkeen ilmakuva-aineistoa. Karttapalveluun pääset tästä linkistä. Osa karttapalvelussa olevista linkeistä avautuu vain hankkeella työskenteleville erillisillä tunnuksilla.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin CEF-rahoitusta 2,5 M€. Rakentamisesta ei ole päätöstä. 

 

Hankkeen materiaaleja

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä.