Hyppää sisältöön

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)

Tiehanke Valmistunut Lappi

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi -hankkeessa kunnostettiin valtatietä Kolarin ja Kilpisjärven välisellä osuudella useammassa kohtaa. Muonion kohdalla tie varusteltiin älyliikenteen kokeilutieksi. Hanke valmistui syyskuussa 2018.

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)

Hankkeen taustat

Vt 21 on tärkeä elinkeinoelämän yhteys Norjaan ja se kuuluu Eurooppateiden verkkoon (E8 Turusta Kilpisjärvelle). Tie oli raskaalle liikenteelle kapea ja näin ollen onnettomuusherkkä. Päivittäinen liikennemäärä Kolari–Muonio-välillä on 500–1400 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 26 prosenttia. Muonio–Kilpisjärvi-välillä liikennemäärä on pienempi, mutta raskaan liikenteen määrä on samaa suuruusluokkaa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli elinkeinoelämän kuljetusten varmuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Vt 21 Kolari–Muonio–Kilpisjärvi-välillä osin routivaksi muuttunutta rakennetta parannettiin ja kapeaa poikkileikkausta levennettiin. Päällysteen tavoiteleveys oli 7,5 metriä. Myös siltoja parannettiin koko matkalla.

Muonio–Kilpisjärvi-välillä keskeisiä kohteita olivat ikiroutakohteiden parantaminen (Iitto, Saarikoski, Pousujärvi ja Peera) sekä Muonion ja Palojoensuun välinen osuus. Kolari–Muonio-välillä tien rakennetta parannettiin ja tietä varustettiin erilaisin mittauspistein. Tie anturoitiin mittauslaitteilla, jotka mahdollistavat tien tilan ja mahdollisten muutosten jatkuvan seurannan ja kustannustehokkaan elinkaarenhallinnan. Tie soveltuu jatkossa liikenteen automatisaation ja automaattiajamisen testausalueeksi. Lisäksi Kilpisjärven ja Norjan rajan välisen tieosuuden rakennetta parannettiin ja tie päällystettiin uudelleen.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tien parantamisen toimenpiteet jakautuivat kahteen osaan: Kolari–Muonio ja Muonio–Kilpisjärvi. Suunnitelmat valmistuivat vuonna 2016, ja rakentaminen aloitettiin keväällä 2017. Hankkeen kaikki kohteet valmistuivat syyskuussa 2018.

Tiehanke sai rahoitusta korjausvelkapaketista 2016. Hankkeen kustannukset olivat noin 35 miljoonaa euroa.

Älyliikenteen testialue

Aurora-hankkeessa luotiin kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisiin olosuhteisiin Tunturi-Lappiin. Hanke koostu neljästä alaprojektista: liikenteen automaatio, digitaalinen liikenneinfrastruktuuri, älykäs väyläomaisuuden hallinta sekä liikenne palveluna (MaaS). Aurora-hankkeen englanninkieliset verkkosivut löydät täältä.