Hyppää sisältöön
Usein kysytyt kysymykset
 • Jyväskylä–Pieksämäki-rataosan päällysrakenne on huonokuntoista ja rataosa on perusparannettava. Radan päällysrakenteen uusiminen sisältää raidesepelin, ratapölkkyjen ja kiskojen uusimisen koko rataosuudelta. Sen lisäksi korjaustoimenpiteitä vaativat myös turvalaitteet, sähköratalaitteet ja sillat. Hankkeella uusitaan ja kunnostetaan myös rataosan rumpuja ja tehdään pehmeikköjen vaatimia korjaustoimenpiteitä. Perusparannuksella varmistetaan olemassa olevan rataosan käytettävyys ja junaliikenteen toimivuus pitkälle tulevaisuuteen. Hanke parantaa myös rataverkon täsmällisyyttä.

  Jyväskylän ratapihalla huonokuntoiset raiteet ja vaihteet on peruskorjattava. Koko ratapihan alueen kuivatusta parannetaan tulvimisen estämiseksi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Vuoden 2021 tulvavaurioita korjataan.

  Jyväskylä–Pieksämäki-rataosuudella sijaitsevia tasoristeyksiä poistetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja poistettavat tasoristeykset korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla.

  Hanke on saanut rahoituspäätöksen ja rakentaminen on käynnistynyt vuoden 2024 keväällä. Yleisestä kustannustason noususta johtuen kaikkia hankkeella suunniteltuja toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan hankkeen aikana.  Toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat hankkeen edetessä. Hankkeella priorisoidaan rataosan peruskorjaus ja mm. kaikkia suunniteltuja tasoristeysten poistoja ei voida toteuttaa hankkeen aikana.

 • Hanke tulee parantamaan rataverkon käytettävyyttä ja täsmällisyyttä.

  Rataosalla sijaitsevien tasoristeysten poistamisesta laaditaan ratasuunnitelmat, joihin kuuluu oleellisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tasoristeysten poistot tehdään liikenneturvallisuuden kohentamiseksi. Poistettavat tasoristeykset korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla. Tasoristeykset korvaavat yhteydet tarkentuvat suunnittelun edetessä.

  Ratatyöt aiheuttavat hankkeen aikana liikennekatkoja. Ratatöiden aiheuttamia katkoja on Jyväskylän ja Pieksämäen välillä 1.7.24–31.10.24 maanantaista perjantaihin kello 02-12 välillä. Lisäksi junaliikenne on täysin poikki elokuussa 1.8.24–9.8.24 Ratatöiden aiheuttamien liikennekatkojen aikana osa Jyväskylän ja Pieksämäen välisistä matkustajajunista joudutaan perumaan ja korvaamaan bussiliikenteellä. Junamatkustajia koskevista muutoksista tiedottaa tarkemmin VR.

 • Hankkeesta on mahdollista jättää palautetta hankkeen verkkosivujen palautelaatikon kautta. Kaikki palaute käsitellään. Palautelaatikko on hankkeen verkkosivujen etusivun alalaidassa.

  Hankkeella laaditaan ratasuunnitelmia, joiden tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta. Ratasuunnitelma on lain edellyttämä ja se tulee tehdä ennen rautatien rakentamista. Ratasuunnitelmaa ohjaa ratalaki. Ratasuunnitelmassa on kuvattu poistettavat tasoristeykset ja niitä korvaavat tieyhteydet, ali- ja ylikulkusillat.

  Ratasuunnitteluun kuuluu oleellisena osana vuoropuhelu paikallisten asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ratasuunnitelmia esitellään kaikille avoimissa vuorovaikutustilaisuuksissa, joissa suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa palautetta. Vuorovaikutustilaisuudet hankkeella järjestettiin syys- ja lokakuussa 2023. Ratasuunnitelmien laatimisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan vuorovaikutustilaisuudessa saadut palautteet. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua Valtion liikenneväylien suunnittelussa.

  Kun ratasuunnitelmat ovat valmistuneet, ne asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Ratasuunnitelmien valmistumistuttua niiden nähtäville asettamisesta kuulutetaan erikseen ja ilmoitetaan myös kuntien tietoverkossa ja alueen sanomalehdissä. Nähtävilläoloaikana on mahdollista tutustua laadittuun suunnitelma-aineistoon ja asianosaisilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma voi vaikuttaa, on tilaisuus tehdä suunnitelmista muistutuksia. Ratasuunnitelman nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan kiinteistön omistajille myös kirjeellä.

 • Yhtenä hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen poistamalla tasoristeyksiä. Tasoristeysten poisto parantaa junaliikenteen, tieliikenteen sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

  Osa tasoristeyksistä korvataan tieyhteyksillä, alikulkusilloilla tai ylikulkusilloilla. Hankealueella sijaitsevia tasoristeyksiä ovat: 

  • Särkkä (Leppälahdentie), Jyväskylä, tilalle rakennetaan ylikulkusilta
  • Asevarikko (kevyenliikenteenväylä), Laukaa, poistetaan, kulku olemassa olevien teiden kautta
  • Vekki, Laukaa
  • Huvila, Laukaa, kulku, poistetaan, kulku olemassa olevien teiden kautta
  • Pertti (Pelosenmäentie), Hankasalmi
  • Kovala (Taipaleentie), Hankasalmi
  • Vapon saha, Hankasalmi
  • Virmastaipale (Palokankaantie), Hankasalmi, poistetaan, kulku Kielovuorentien alikulkusillan kautta
  • Raitapuro (Purometsäntie), Hankasalmi, tilalle korvaava tieyhteys
  • Sauvamäki (Sauvomäentie), Hankasalmi
  • Kielovuorentie, Hankasalmi, tilalle rakennetaan alikulkusilta
  • Kylmämäki (Venetmäentie), Pieksämäki
  • Ristimäki (Ristimäentie), Pieksämäki
  • Hietamäki (Hietamäentie), Pieksämäki
  • Palokintie, Pieksämäki, tilalle korvaava tieyhteys
    

  Tasoristeykset korvaavat yhteydet tarkentuvat suunnittelun edetessä. Yleisestä kustannustason noususta johtuen kaikkia hankkeella suunniteltuja toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan hankkeen aikana. Hankkeella priorisoidaan rataosan peruskorjaus ja mm. kaikkia suunniteltuja tasoristeysten poistoja ei voida toteuttaa hankkeen aikana.

  Koivusalontien tasoristeys Hankasalmella poistetaan erillisellä valtakunnallisella tasoristeysohjelmalla.
   

 • Matkustajaliikenteen suunnittelusta ja aikatauluista vastaa VR. Väylävirasto ei tee kyseisiä operointiin liittyviä päätöksiä. Rataosan nykyiset nopeusrajoitukset eivät muutu hankkeella ja täten vaikuta matka-aikoihin.

 • Rakentamistyöt maastossa ovat alkaneet keväällä 2024 Jyväskylän ja Pieksämäen välisen rataosan kannatinlangan vaihtourakalla. Jyväskylän ratapihan peruskorjaus ja hankkeen ensimmäinen päällysrakenneurakka Vaajakoski-Lievestuore-välillä käynnistyivät kesäkuussa 2024. Suunnittelun lähtötietoina tarvittavia maastomittauksia ja pohjatutkimuksia on tehty 2022–2023. Yleisestä kustannustason noususta johtuen kaikkia hankkeella suunniteltuja toimeksiantoja ei pystytä toteuttamaan hankkeen aikana. Toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat hankkeen edetessä. Hankkeella priorisoidaan rataosan peruskorjaus ja mm. kaikkia suunniteltuja tasoristeysten poistoja ei voida toteuttaa hankkeen aikana.

 • Tavoiteaikataulun mukaan hanke valmistuu vuoden 2028 loppuun mennessä. Aikataulut tarkentuvat hankkeen edetessä. 

 • Rakentaminen sovitetaan mahdollisimman paljon junaliikenteen lomaan. Rakentaminen kuitenkin aiheuttaa joitakin liikennekatkoja, sillä esimerkiksi siltoja ei pystytä rakentamaan täysin junaliikenteen sallimissa raoissa. Kaikki liikennekatkot sovitaan etukäteen ja niistä viestitään hyvissä ajoin. Hankkeen liikennekatkot  sovitaan hankkeen edetessä. 

  Liikennekatkojen aikana junavuorot korvataan bussikuljetuksin. Matkustajaliikenteen aikataulujen muutoksista tiedottaa VR. 

  Ratatöiden aiheuttamia katkoja on Jyväskylän ja Pieksämäen välillä 1.7.24–31.10.24 maanantaista perjantaihin kello 02-12 välillä. Lisäksi junaliikenne on täysin poikki elokuussa 1.8.24–9.8.24 Ratatöiden aiheuttamien liikennekatkojen aikana osa Jyväskylän ja Pieksämäen välisistä matkustajajunista joudutaan perumaan ja korvaamaan bussiliikenteellä. Junamatkustajia koskevista muutoksista tiedottaa tarkemmin VR.

 • Henkilöliikenne on loppunut Lievestuoreessa. Matkustajalaituri on huonokuntoinen, eikä täytä nykyisiä vaatimuksia. Matkustajalaiturilta on myös suora pääsy raiteille. Hankkeella poistetaan nykyinen matkustajalaituri ja aidataan asema-alue turvallisuuden parantamiseksi.