Radan kunnossapidon kilpailutus

Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat erityisosaamista, erikoiskalustoa ja erikoismateriaaleja. Kunnossapitotyötä tehdään myös kaupallisen liikenteen ehdoin tietyissä työraoissa.

Rataurakoiden kunnossapidon kilpailutus

Kunnossapitoa hankitaan seuraavista:

  • radan päällysrakenne ja turvalaitteet
  • sähkörata ja sähkövoimatekniikka
  • tietoliikennejärjestelmät
  • asema- ja laiturialueet
  • kiinteistöt sisältäen LVIA:n (lämpö-, vesi- ja ilmastointiautomaation)
  • erikoisjärjestelmät (kaluston valvontalaitteet).

Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen.

Kilpailutuksen aikataulu

Kaikki kunnossapitoalueet kilpailutetaan viiden vuoden välein. Kilpailutus tehdään hankintalainsäädännön mukaisesti.

Markkinavuoropuhelu: Kunnossapitourakoiden kaluston ympäristövaatimukset

Me Väylävirastossa pyrimme vähentämään toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi teemme yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Selvitämme nyt, millaisia ympäristövaatimuksia kunnossapitourakoiden kalustolla voisi tulevaisuudessa olla.

Lue lisää kunnossapitourakoiden kaluston ympäristövaatimusten markkinavuoropuhelusta