Hyppää sisältöön

Taitorakenteiden tarkastajakurssi 2024

Väyläviraston taitorakenneyksikkö järjestää vuonna 2024 Taitorakenteiden tarkastajakurssin. Kurssitarjotin pitää sisällään kaikki pätevyysluokat eli silta-, vesirakenne- ja tunnelitarkastajien koulutuksen.

Kurssin sisältö ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että taitorakenteiden tarkastajien tehtävissä toimivilla on yhteneväiset toimintatavat ja osaaminen. Koulutuksen suorittaminen antaa pätevyyden toimia taitorakenteen tarkastajana pätevyysluokkakohtaisissa tehtävissä (silta, tunneli, vesirakenne). 

Taitorakenteiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin. Tarkastusten avulla varmistetaan rakenteiden turvallisuus ja rakenteiden korjaustoimenpiteet voidaan ajoittaa oikein. Tällä koulutuksella saa pätevyyden tehdä pätevyysluokkakohtaisia tarkastuksia. 

Kurssin sisältöä ja rakennetta on uudistettu aiemmilta vuosilta saatujen palautteiden sekä koulutuksessa havaittujen haasteiden perusteella. Koulutusta on osittain siirretty verkossa pidettäväksi. Tällä pyritään luomaan kurssilaisille paremmat oppimisedellytykset varsinaisiin lähiopetusjaksoihin. Lähiopetuksessa sisältö on hyvin laaja ja kurssilaisen pitää pystyä kaikki asiat omaksumaan.

Aikataulu

Kurssille ilmoittautuminen päättyy 23.4.2024. Ilmoittautumislinkki on alempana tällä sivulla.

Kurssi aloitetaan Teamsissa pidettävällä Kick-off tilaisuudella 8.5.2024 klo 8–12. Kokouskutsu ja tarkempi aikataulu lähetetään kurssilaisille ilmoittautumisen päättymisen jälkeen. 

Kaikille pätevyysluokille yhteinen Peruspäivä pidetään 5.6.2024 Tampereella. Tilaisuus kestää koko päivän. Peruspäivän sisältöön liittyen kurssilainen suorittaa ”Yleisen teoriakokeen”, joka pidetään teoriakoepäivänä 9.10.2024. 

Pätevyysluokkakohtaiset ennakkomateriaalit lähetetään kurssilaisille peruspäivän jälkeen.  

Pätevyysluokkakohtaiset Teams-koulutukset pidetään kesäkuussa . 

 • Tunneli; 11.6.2024 klo 8–14.30
 • Silta; 13.6.2024 klo 8–13.30
 • Vesi; 18.6.2024 klo 8–12

Pätevyysluokkakohtaiset koulutusjaksot pidetään alla olevan mukaisesti. 

 • Vesirakenteet
  • 27.-30.8.2024, teoria- ja harjoituspäivät + maastokokeet 
 • Tunnelirakenteet 
  • 3.9.2024, teoria- ja maastoharjoituspäivä 
  • 6.9. maastoharjoituksen palautetilaisuus 
  • 18.9.2024, maastokoe 
 • Siltarakenteet 
  • 10.-11.9.2024, teoria- ja harjoituspäivät 
  • 25.9.2024, maastokoe 
 • Kaikkien pätevyysluokkien teoriakokeet pidetään 9.10.2024. 
  • Peruspäivän ”Yleinen teoriakoe” ja pätevyysluokkakohtaiset kokeet 
  • Teoriakokeet tehdään Väyläviraston toimipisteissä ja paikkakunnat tarkentuvat myöhemmin. Esimerkiksi vuonna 2022 kokeet suoritettiin Pasilassa, Lappeenrannassa, Tampereella ja Turussa. 

Kohderyhmä ja yleiset pätevyysvaatimukset kurssille osallistumiseen

 • Koulutusohjelmaan osallistuvalla tulee olla voimassa oleva soveltuva teknisen alan koulutus (esim. rakennusmestari, rakennusinsinööri, DI, geologi tms.)

 • Pätevyysluokkakohtainen Taitorakennerekisterin muokkaajapätevyys

 • Yleiset pätevyysvaatimukset maastoharjoituksiin (vaatimukset tarkentuvat kurssin harjoituskohteiden varmistuttua)

  • Silta; Tieturva 1
  • Tunneli; Tieturva 1
  • Vesirakenteet; Tieturva 1 ja Vesiväyläturva 
  • Rata- ja työturvallisuuskoulutukset ovat suosituksia kurssilaisille kurssin aikana. 
 • Vaadittujen pätevyyksien lisäksi pitää olla ymmärrys rakenteiden rakenteellisesta toiminnasta. 

 • Isoimpana vaatimuksena pitää olla halu oppia tuottamaan järjestelmällistä tarkastustietoa Taitorakennerekisteriin.

Pätevyysluokkakohtaisen tarkastajapätevyyden saamisen edellytykset

 1. Osallistuminen Kick-off tilaisuuteen.
 2. Peruspäivään osallistuminen ja yleisen teoriatentin suorittaminen hyväksytysti.
 3. Pätevyysluokkakohtaiseen Teams-koulutukseen osallistuminen.
 4. Pätevyysluokkakohtaisiin teoria- ja harjoituspäiviin osallistuminen sekä teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti.
 5. Pätevyysluokkakohtaiseen maastokokeeseen osallistuminen sekä hyväksytty suoritus maastokokeesta.

Kurssista saatava kurssiarvosana toimii tarkastajan laatupisteytyksen lähtötilanteena pätevyysluokkakohtaisesti.

Kurssimaksut

Kurssimaksu koostuu perusmaksusta sekä rakenneluokkakohtaisesta lisäosasta. Tässä esitetyt hinnat ALV 0 %.

 • Perusmaksu on 2000 €
 • Pätevyysluokkakohtaiset maksut 
  • Silta; 700 €
  • Tunneli; 700 €
  • Vesirakenne; 950 €

Kurssimaksu sisältää kaikissa ”läsnäolotapahtumissa” ruokailun ja kahvit.

Vesirakenteiden lisäosa on kalliimpi, koska se pitää sisällään majoituksen ja kaikki ruokailut paikan päällä elokuun läsnäkoulutuspäivissä.

Kurssin peruuntuminen

 • Mikäli koko kurssilla osallistujia on alle 20 hlö, niin kurssi ei toteudu, tai  

 • mikäli pätevyysluokkakohtaisella kurssiosiolla osallistujia on alle 5 hlö, niin pätevyysluokkakohtainen kurssiosio ei toteudu.

Lisää pätevyysluokkia tarkastajapätevyyteen

"Täydennyskurssilaisen" eli henkilön, joka tulee lisäämään pätevyysluokkia aiempaan tarkastajapätevyyteensä, pitää osallistua seuraaviin osakokonaisuuksiin: 

 1. Osallistuminen Kick-off tilaisuuteen.  
 2. Pätevyysluokkakohtaiseen Teams-koulutukseen osallistuminen 
 3. Pätevyysluokkakohtaisiin teoria- ja harjoituspäiviin osallistuminen sekä pätevyysluokkakohtaisen teoriakokeen suorittaminen 
 4. Pätevyysluokkakohtaiseen maastokokeeseen osallistuminen sekä hyväksytty suoritus maastokokeesta 

Kuntien ja kaupunkien edustajat

Taitorakenteiden tarkastuksia tilaavien kaupunkien ja kuntien edustajat voivat osallistua kurssin opetuspäiviin alennettuun hintaan, mutta silloin henkilö ei voi osallistua kokeisiin eikä kurssille osallistumisesta saa tarkastajapätevyyttä. Lisätietoja osallistumisesta voi kysyä kurssin järjestäjiltä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen aukeaa 26.3.2024 klo 12.00.

Ilmoittautuminen päättyy 23.4.2024 klo 23.59.

Linkki: ilmoittaudu Tarkastajakurssille

Yhteystiedot

Kurssin yleisjärjestelyistä vastaa Mikko Rauhanen (IfCon Oy, mikko.rauhanen (ät) ifcon.fi). Voitte olla häneen tarvittaessa yhteydessä, mikäli kurssiin liittyen tulee kysyttävää. Pätevyysluokkakohtaiset yhteystiedot infotaan kurssilaisille Kick-off tilaisuudessa 8.5.2024.

Taitorakenteiden tarkastajakurssin esittely (pdf)