Hyppää sisältöön

Noin 20 - 30 prosenttia Kehä I:n ruuhka-aikojen liikenteestä on välttänyt työmaa-aluetta urakan aikana

Matka-ajat ovat pidentyneet alkukesällä erityisesti iltapäivisin idän suuntaan. Strafican tekemän arvion mukaan noin 20 - 30 prosenttia Kehä I:n ruuhka-aikojen liikenteestä on siirtynyt urakan aikana käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Koko vuorokauden liikennemäärät ovat olleet noin 10 prosenttia edellisvuotta pienempiä.

Havainnot käytetyistä matka-ajoista perustuvat Strafica Oy:n joulukuulta 2016 - toukokuulta 2017 keräämiin tietoihin. Vertailukohtana on käytetty syksyn 2015 tilannetta. Tietoja on saatu ajorataan upotetuista mittauspisteistä Kannelmäen ja Pakilan kohdilta sekä HERE-seurantajärjestelmästä. Matka-aikoja on tarkasteltu työmaan vuoksi pahimmin ruuhkautuvalta osuudelta Turunväylän ja Tuusulanväylän välillä.
 
Matka-aikoja vertailtaessa on hyvä muistaa, että työmaalla on ollut käytössä edeltävää tilannetta alempia nopeusrajoituksia ja työmaata edeltävässä vuoden 2015 vertailutilanteessa ei vielä ollut nykyistä nopeuksien kameravalvontaa Kehä I:llä. Osaltaan ruuhka-aikojen ajonopeuksiin ja niiden hajontaan voivat vaikuttaa myös liikennemäärät, jotka ovat työmaata edeltävää tilannetta pienempiä.

Aamuliikenteen matka-ajat ja keskihajonnat

Diagrammit kuvastavat HERE-palvelulla mitattuja aamuliikenteen matka-aikoja keskihajontoineen Turunväylältä Tuusulanväylälle.

Pylväät kuvaavat matka-ajan keskiarvoa ja janat keskihajontaa (lyhin ja pisin matka-aika). Ensimmäinen pylväs kuvaa syksyä 2015, ja seuraavat pylväät kertovat matka-ajat kuukausittain kesäkuusta 2016 toukokuuhun 2017 asti. Mitä korkeammalle pylväs tai jana ulottuu, sitä kauemmin matkaan on kulunut aikaa. Mitä pidempi jana, sitä suurempaa vaihtelua matka-ajoissa on ollut.

Aamuliikenne itään

Kaavio aamuliikenteestä itään.

Aamuliikenne länteen

Kaavio aamuliikenteestä länteen.

Iltapäiväliikenteen matka-ajat ja keskihajonnat

Diagrammit kuvastavat HERE-palvelulla mitattuja iltapäiväliikenteen matka-aikoja keskihajontoineen Turunväylältä Tuusulanväylälle.

Pylväät kuvaavat matka-ajan keskiarvoa ja janat keskihajontaa (lyhin ja pisin matka-aika). Ensimmäinen pylväs kuvaa syksyä 2015 ja seuraavat pylväät kertovat matka-ajat kuukausittain kesäkuusta 2016 toukokuuhun 2017 asti. Mitä korkeammalle pylväs tai jana ulottuu, sitä kauemmin matkaan on kulunut aikaa. Mitä pidempi jana, sitä suurempaa vaihtelua matka-ajoissa on ollut.

Iltapäiväliikenne itään

Iltapäiväliikenne itään.

Iltapäiväliikenne länteen

Iltapäiväliikenne länteen.

Aamuliikenteen ruuhkautuminen toukokuussa

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin

Aamuliikenteen nopeuksien alenema (%) vapaaseen nopeuteen suhteutettuna toukokuussa 2017. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän (%) on joutunut alentamaan nopeutta ruuhkattomaan ajonopeuteen verrattuna.

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin.

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen

Aamuliikenteen nopeuksien erotus (km/h) toukokuussa 2017 vuoden 2015 referenssinopeuteen suhteutettuna. Mitä punaisempi alue, sitä nopeammin (km/h) on päässyt toukokuussa 2017 ajamaan verrattuna samaan aikaan syksyllä 2015.

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen

Iltapäiväliikenteen ruuhkautuminen tammikuussa

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin

Iltapäiväliikenteen nopeuksien alenema (%) vapaaseen nopeuteen suhteutettuna toukokuussa 2017. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän (%) on joutunut alentamaan nopeutta ruuhkattomaan ajonopeuteen verrattuna. 

Ajonopeus verrattuna ruuhkattomiin olosuhteisiin toukokuussa 2017.

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen

Iltapäiväliikenteen nopeuksien erotus (km/h) toukokuussa 2017 vuoden 2015 referenssinopeuteen suhteutettuna. Mitä punaisempi alue, sitä nopeammin (km/h) on päässyt toukokuussa 2017 ajamaan verrattuna samaan aikaan syksyllä 2015.

Ajonopeus verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen.