Vt 8 Vassor-Kärklax, Mustasaari

Vassor - Kärklax välin turvallisuutta ja ohitusmahdollisuuksia kehitetään ohituskaistaparien ja keskikaiteiden rakentamisella sekä geometrian parantamisella. Osuudelle rakennetaan molemmille ajosuunnille ohituskaistat, jotka sijoitetaan rinnakkain. Kaistat alkavat etelästä tultaessa Rölandsvägenin pohjoispuolelta ja niiden kokonaispituus on noin 2 kilometriä. Kohdalle rakennetaan myös tievalaistus sekä riista-aitaa. Meluntorjuntaa parannetaan melukaitein.

 

Tiesuunnitelman tavoitteena on

  • Valtatien 8 liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden turvaaminen siihen saakka, kun Kokkolan ohikulkutien toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi.
  • Liikenteen ja yhteyksien toimivuus edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä ja pitkämatkaisen raskaan liikenteen sujuva läpikulku ja sisääntulo kaupunkialueen terminaaleihin turvataan. 
  • Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan mahdollisimman tasainen nopeus ja matka-ajat ovat useimmiten hyvin ennakoitavissa. Liikenne sujuu pääosin hyvin. 
  • Kaupungin sisäisen liikenteen yhteyksiä parannetaan katuverkkoa ja valtatien rinnakkaisia katuyhteyksiä kehittämällä paremmin vastaamaan sisäisen liikenteen kasvaviin tarpeisiin.
  • Suunnittelualueen kehittäminen monipuolisena keskuksena, jossa erilaiset toiminnot, kaupalliset palvelut ja asuminen kohtaavat. 
  • Mahdollistaa lisärakentaminen Höyläämönkadun, Vaunumiehenkadun ja Kosilan alueille.
  • Valittavien toimenpiteiden aiheuttamien haittojen tulee olla mahdollisimman pienet. Ratkaisuilla tulee edistää kestävää liikennejärjestelmää ja yhdyskuntarakennetta. 
     

Aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistumassa kesäkuulla 2019, jonka jälkeen tiesuunnitelma lähtee lausuntokierrokselle. 

Sivu päivitetty 10.05.2019