Hyppää sisältöön

Siltatyöt Pohjois-Pohjanmaalla

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Kukon sillan uusiminen

Kukon silta sijaitsee valtatiellä 86 Sievin Asemakylän läheisyydessä.

Vanha Kukon silta uusitaan nykyiselle paikalleen sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen. Työt käynnistyvät tammikuussa 2022 jatkuen syyskuun loppuun.

Rakennustöiden ajaksi siltapaikalle tehdään kiertotie, joka on käytössä uuden sillan rakennustöiden ajan.

Sillan uusimisen kustannukset ovat noin 1,2 milj. euroa. Urakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen.

Jokikylän sillan uusiminen

Jokikylän silta sijaitsee maantiellä 8460 Oulussa.

Jokikylän silta uusitaan nykyiselle paikalleen sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen, uuden rakentamisen sekä kevyen liikenteen väylän rakentamisen välille Haukiväylä - Koivulantie.

Hanke on kestoltaan 2 vuotinen ja rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022 jatkuen syksyyn 2023.

Rakennustöiden ajaksi siltapaikalle tehdään kiertotie, joka on käytössä uuden sillan rakennustöiden ajan.

Sillan uusimisen kustannukset ovat noin 5,1 milj. euroa. Urakoitsijana toimii Skarta Oy.

Projektipäällikkönä toimi Ville Koskenkorva.

Nilonniskan silta.

Kuusamon siltaurakka 2022

Kuusamon siltaurakka 2022 sisältää valtatiellä 5 sijaitsevan Nilonniskan sillan uusimisen sekä Kitkantiellä (18857) sijaitsevan Nilojoen sillan peruskorjaamisen.

Huonokuntoinen Nilonniskan silta uusitaan nykyiselle paikalleen. Töiden aikana siltapaikalla on käytössä kiertotie. Uusiminen toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Nilojoen sillan korjaustyöt sisältävät sillan pintarakenteiden, reunapalkkien ja kaiteiden uusimisen. Rakennustyöt toteutetaan kesäkaudella 2022 kaista kerrallaan.

Kuusamon siltaurakan kustannukset ovat noin 2,1 milj.euroa. Urakoitsijana toimii GRK Infra Oyj.

Projektipäällikkönä toimii Ville Koskenkorva.