Hyppää sisältöön

Siltatyöt Pohjois-Pohjanmaalla

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Jokikylän sillan uusiminen

Jokikylän silta sijaitsee maantiellä 8460 Oulussa.

Jokikylän silta uusitaan nykyiselle paikalleen sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen, uuden rakentamisen sekä kevyen liikenteen väylän rakentamisen välille Haukiväylä - Koivulantie.

Hanke on kestoltaan 2-vuotinen ja rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022 jatkuen syksyyn 2023.

Rakennustöiden ajaksi siltapaikalle tehdään kiertotie, joka on käytössä uuden sillan rakennustöiden ajan.

Sillan uusimisen kustannukset ovat noin 5,1 milj. euroa. Urakoitsijana toimii Skarta Oy.

Projektipäällikkönä toimi Ville Koskenkorva.

Nilonniskan silta.