Hyppää sisältöön

Siltatyöt Pohjois-Pohjanmaalla

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Kukon sillan uusiminen

Kukon silta sijaitsee valtatiellä 86 Sievin Asemakylän läheisyydessä.

Vanha Kukon silta uusitaan nykyiselle paikalleen sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennustyöt sisältävät vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen. Työt käynnistyvät tammikuussa 2022 jatkuen syyskuun loppuun.

Rakennustöiden ajaksi siltapaikalle tehdään kiertotie, joka on käytössä uuden sillan rakennustöiden ajan.

Sillan uusimisen kustannukset ovat noin 1,2 milj. euroa. Urakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen

 

 

Jylhänrannan sillan uusiminen, Siikalatva

Jylhänrannan silta sijaitsee valtatiellä 4 noin 0,4 kilometriä valtatien 4 ja Kestiläntien risteyksestä etelään kohdassa, jossa silta ylittää Siikajoen.

Nykyisen sillan kunto oli huono eikä se vastannut päätien toimintalinjojen mukaisia kantavuusvaatimuksia. Silta muodosti yhteysvälille pullonkaulan puutteellisen kantavuuden vuoksi. Lisäksi sillan vapaa-aukon virtausala oli riittämätön nykyisten ohjeiden vaatimalle 100 vuoden aikana tapahtuvan tulvan virtaamille. Rakennustyöt sisälsivät vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen.

Uusi silta avattiin liikenteelle 8.10.2021.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Suomen Maastorakentajat Oy. Korjaustyön kustannukset olivat noin 1,8 milj. euroa.

Projektipäällikkönä toimi Leo Oja.

 

 

Kalajoen Isosillan korjaus

Kalajoen kaupungin välittömässä läheisyydessä valtatiellä 8 sijaitseva Kalajoen isosilta korjaus käynnistyi huhtikuussa 2020. Korjaushankkeella parannetaan sillan kuntoa sekä kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Korjauksen aikana liikenne kulkee sillan yli poikkeavin liikennejärjestelyin. 

Siltakannen yläpinta jouduttiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen muotoiluvalamaan ajoratojen osalta uudelleen väärän kallistuksen ja huonon kunnon vuoksi. Tämän takia kevyen liikenteen väylän korjaustyöt jouduttiin siirtämään vuoden 2021 kesäkaudelle.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen.

 

 

Siltaurakka 2021

Siltaurakka 2021 sisältää Limingassa tiellä 847 sijaitsevan Ängeslevänjoen sillan peruskorjauksen sekä Oulussa (Konttila) tiellä 18801 sijaitsevan Leuanojan sillan uusimisen.

Ängeslevänjoen sillan korjaustyöt sisältävät maatukien korjauksen ja kannen pintarakenteiden, reunapalkkien sekä kaiteiden uusimisen. Työt tullaan toteuttamaan kesäkaudella 2021 kaista kerrallaan.

Huonokuntoinen Leuanojan silta uusitaan nykyiselle paikalleen betonisena ja näin ollen nykyisellä sillalla oleva painorajoitus poistuu. Töiden aikana siltapaikalla on käytössä kiertotie. Uusiminen toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Projektipäällikkönä toimii Leo Oja


 

Pällin voimalaitossiltojen korjaus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Fortum Power and Heat Oy:n kanssa Pällin voimalaitossiltojen peruskorjauksen kesäkaudella 2021.

Sillan korjaustyöt sisältävät päällysrakenteen ja valaistauksen uusimisen sekä kannen alapuolisten rakenteiden korjaustöitä. Myös tierakenteet parannetaan sillan molemmin puolin.

Liikenne siltapaikalla katkaistaan töiden ajaksi.

Projektipäällikkönä toimii Olli Kilponen
 


Putkisiltaurakka 2021

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa alueellaan neljän huonokuntoisen putkisillan uusimisen kesäkaudella 2021. 

Projektipäällikkönä toimii Pirkko Ylitalo