Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Soinilansalmen siltahanke

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Soinilansalmen siltahankkeessa rakennetaan 93 metriä pitkä silta Ruokolahden Soinilansalmelle. Sillan avulla parannetaan veden virtaamista ja vesistön tilaa.

Hanke lyhyesti

Maantien 14868 pengertien paikalle Soinilansalmen kohdalla on suunnitteilla 93-metrinen silta. Sillalla parannetaan Soinilansalmen vedenvirtausta ja näin kohennetaan vedenlaatua Soinilansalmessa ja lähivesissä. Veden virtaama-aukkojen leveys suunnitelmassa on noin 80 metriä. Nykyinen pengertie on rakennettu vuonna 1994.

Soinilansalmen ympäristössä on ympärivuotista vakituista ja vapaa-ajan asumista. Työt pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan kesäkauden ulkopuolella, jolloin alueen liikenne on kesäkautta vähäisempää. Tieyhteys Härskiänsaareen säilyy koko rakentamisen ajan.

Siltahankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut keväällä 2017, ja rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2017.

Hanke valmistui kesäkuussa 2018. Sillan kustannukset olivat noin miljoona euroa. 

Silta.

Kartta sillasta.