Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Jarno Viljakainen

  • 029 534 3812

Väylävirasto

Projektipäällikkö/Toteutus

Terhi Honkarinta

  • 0295343754

APULAISJOHTAJA

Emmi Tourunen

  • 029 534 3880

Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma

Ratahanke Suunnitteilla

Tornio-itäinen – valtakunnan raja on osa Laurila-Tornio-Haaparanta -hanketta. Alueen raideyhteyksien kehittäminen tukee elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita.

  • Ratasuunnitelma 2/2021-2/2022
  • Ratasuunnitelma nähtäville 5/2022
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen 1-4/2023
  • Toteutus alkaen 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2021-2023
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • määritellä Tornion liikennepaikan raiteiston kehittämis- ja parantamistarpeet
  • arvioida rataosuuden muut kehittämistarpeet sekä toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset

Nykytila

Laurila-Tornio-Haaparanta -reitin kautta kulkevat useat merkittävät Pohjois-Suomen ja -Ruotsin kansainväliset liikennekäytävät, jotka liittävät Barentsin alueen Keski-Euroopan liikennekäytävään sekä edelleen Kaukoitään. Tämä Ruotsin kautta kulkeva reitti on yksi vaihtoehto Suomen ulkomaankaupan kuljetuksille. Mahdollinen henkilöliikenteen avaaminen rajan yli laajentaisi työssäkäyntialueita Perämeren alueella.

Laurila–Tornio/raja on noin 20 km pitkä, yksiraiteinen, sähköistämätön rataosuus. Laurila–Tornio -rataosalla kuljetettiin vuonna 2017 noin 0,26 miljoonaa tonnia tavaraa. Rajan ylittävää tavaraliikennettä oli noin 30 000 tonnia. Rataosaa käyttää myös Kolarin radan raakapuu- ja henkilöjunaliikenne. 

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T ydinverkkoon. Ruotsin ja Suomen rataverkon raideleveyden ollessa erilainen, Tornio-Haaparanta rataosuus on varustettu molemmilla raideleveyksillä. Siirtokuormaus on keskitetty Haaparantaan.
 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa määritellään Tornion liikennepaikan raiteiston kehittämis- ja parantamistarpeet sekä arvioidaan rataosuuden muut kehittämistarpeet ja toimenpiteiden toteuttamisen vaikutukset.

Suunnittelun aikana selvitetään myös Tornijoen ratasillan uusimistarve. 

Aikataulu ja suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Aloituskuulutus

Ratasuunnitelman aloituskuulutus on julkaistu 16.2.2020. 
 

Vuorovaikutustilaisuus pidetty 11.5.2021

Kutsu vuorovaikututustilaisuuteen julkaistiin 27.4.2021 Väyläviraston kuulutussivuilla. Kuulutus julkaistiin myös alueella ilmestyvässä sanomalehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Suunnitelmaan liittyvä vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 11.5.2021 etäyhteydellä.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Vuorovaikutustilaisuuden materiaalit löydät sivun vasemmasta valikosta.

Suunnitelman nähtävillä olo

Ratasuunnitelma oli nähtävillä  3.5-2.6.2022.  

Hyväksyminen

Liikenne-, ja viestintävirasto on 4.4.2023 päätöksellään TRAFICOM/165088/05.02.03.02/2023 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tornio-itäinen - valtakunnan raja, ratasuunnitelma, Tornio.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidettiin yleisesti nähtävillä 26.4.2023 - 2.6.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/m23q/hyvaksymispaatos.

 

 

 

Eu-logo: yhteisrahoitettu EU:n verkkojen Eurooppa välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.