Hyppää sisältöön

Työturvallisuuskoulutukset

Väyläviraston toiminnan yhtenä perustana on turvallisuus. Rakennuttajana Väylävirasto edellyttää työmaillaan, että kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittu. Työturvallisuusosaaminen tarkoittaa, että henkilöllä on perustiedot työympäristöön liittyvistä vaaratekijöistä. Tärkeää on, että henkilö työturvallisuuskoulutuksen käytyään tietää työturvallisuuden eri osapuolten tehtävät ja vastuut. Riittävän työturvallisuusosaamisen varmistamiseksi palveluntuottajat voivat hankkia markkinoilta työturvallisuuskoulutusta, joka täyttää Väyläviraston suositukset.

Väyläviraston suositukset työturvallisuuskoulutuksen sisällöstä

Väylävirasto ei arvioi työturvallisuuskoulutuksien sisältöjä, mutta tekee päätoteuttajaan kohdistuvaa työmaavalvontaa, jolla varmistetaan palveluntuottajien työntekijöiden turvallisuusosaaminen.

Alla on lueteltu ne työturvallisuuden osa-alueet, jotka työturvallisuuskoulutukseen olisi vähintään suositeltavaa sisältyä.  

1. Yhteinen työpaikka (yhteinen rakennustyömaa)

2. Perehdyttäminen ja opastaminen

3. Vaarojen tunnistaminen, vaaratekijät ja -tilanteet sekä toimenpiteet

4. Kuormitustekijöiden tunnistaminen

5. Koneiden ja laitteiden turvallisuus

6. Kemikaaliturvallisuus

7. Riskien arviointi

8. Turvallisuushavainnot, vaaratilanneilmoitukset ja niiden hyödyntäminen

9. Toimiminen tapaturma- ja onnettomuustilanteissa

10. Oppimisen varmistaminen ja sisäistäminen (tehtävät/koe)