Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylä

Kehityspäällikkö

Ari-Pekka Manninen

  • 0295 34 3619

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen

Radanpidon tietojärjestelmän uudistamisesta kaavio.

Väylävirasto kehittää rataverkon kunnossapidon ja ylläpidon järjestelmiä nykyistä paremmiksi.

Kehittyneillä rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmillä on mahdollista esimerkiksi parantaa kunnossapitotoimien ajoittamista ja vähentää kustannuksia. Lisäksi rataverkon kunnosta saadaan parempi kuva.

Väylävirasto on ottanut v. 2021 käyttöön sähköisen ratainfratiedon hallintajärjestelmän, jonka avulla voidaan hallita rataomaisuutta ja seurata rataverkon kuntoa ja kunnossapitoa. Yhteensä neljästä eri sovelluksesta koostuva  järjestelmä helpottaa tiedonkulkua, yhdenmukaistaa raportointia sekä sujuvoittaa ratatöiden ennakointia.

Lue lisää Rataverkon reaaliaikaiset tiedot koottiin yhteen – kunnossapito ja kehittäminen jatkossa entistä tehokkaampaa