Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylä

Kehityspäällikkö

Ari-Pekka Manninen

  • 0295 34 3619

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen

Radanpidon tietojärjestelmän uudistamisesta kaavio.

Liikennevirasto kehittää rataverkon kunnossapidon ja ylläpidon järjestelmiä nykyistä paremmiksi.

Kehittyneillä rataverkon kunnossapito- ja ylläpitojärjestelmillä on mahdollista esimerkiksi parantaa kunnossapitotoimien ajoittamista ja vähentää kustannuksia. Lisäksi rataverkon kunnosta saadaan parempi kuva.

”Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018.

Tavoitteet

  • Kehittää ratatietojen yhtenäinen inframalli ja ylläpitojärjestelmä varmistamaan suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteenhallinnan tehokkaan toiminnan.
  • Tutkia uusia sekä kehittää nykyisiä (mm. sensoriperusteisia) automatisoituja tiedonkeruumenetelmiä ja -prosesseja tukemaan ratojen kunnon hallintaa.
  • Digitalisoida urakoitsijoiden raportointi mobiiliksi ja ajantasaiseksi.
  • Kehittää optimoituja kunnon hallinnan prosesseja jatkuvan raportoinnin ja automaattisesti kerätyn datan sekä analyysien pohjalta.
  • Kehittää hankkeen läpiviennin sähköinen toimintamalli ja ottaa käyttöön inframallin ja 3D-aineistojen hallintaa ja hyödyntämistä mahdollistavat toimintamallit kattamaan koko väylän elinkaaren.
  • Hyödyntää koneellisen radantarkastuksen tuottamaa tietoa kaikissa radanpidon toiminnoissa maksimaalisesti.