Hyppää sisältöön

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma; Suomussalmi

Ratahanke Valmistunut Kainuu

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikan uudistamisen tarkoituksena on parantaa elinkeinoelämälle tärkeiden raakapuukuljetusten edellytyksiä. Hankkeessa suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka, joka korvaa Ämmänsaaren nykyisen kuormausalueen. 

 • Ratasuunnittelu syksy 2020
 • Suunnitelma nähtävillä syksy 2021
 • Suunnitelman hyväksyminen keväällä 2022
 • Pesiökylän raakapuuterminaalin rakentaminen 2022–2023
 • Hanke valmistuu 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
15 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
 • lisätä puunkuormauksen kapasiteettia
 • tukea elinkeinoelämän kehittymistä
 • parantaa raakapuukuljetusten edellytyksiä
 • vähentää raakapuun kuormaamisesta aiheutuvia melu- ja liikennevaikutuksia nykyisellä Ämmäsaaren kuormausalueella
   

Nykytila

Kontiomäki–Pesiökylä–Ämmänsaari-rata palvelee metsäteollisuuden raakapuukuljetuksia Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken alueilta pääasiassa Kaakkois-Suomen ja Perämeren rannikon tuotantolaitoksille. Nykyisen radan tekninen kunto on huono ja liikennöinnin jatkuminen edellyttää, että radalle tehdään lähivuosina peruskorjaus.

Raakakuun kuormauspaikan uusimisen yhdessä radan peruskorjauksen kanssa odotetaan kasvattavan raakapuukuljetusten määriä selvästi.  
 

Hankkeen sisältö

Suunnittelukohde on osa Kontiomäki—Pesiökylä radanparannushanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja varmistaa raakapuun kuljetusten toimintavarmuus tulevaisuudessa. Alueen puunkuormauspaikkojen lastausmäärät ovat kasvaneet edellisten vuosien aikana. 

Hankkeessa laaditaan ratasuunnitelma Pesiökylän uudesta raakapuun kuormauspaikasta. Suunnittelualue alkaa Pesiökylän liikennepaikan eteläpuolelta jatkuen noin 1 kilometriä Ämmänsaaren ja noin 1,5 kilometriä Taivalkosken suuntaan. Suunnittelussa tarkastellaan alueen tiejärjestelyjä sekä tasoristeyksiin, Hiidenjoen ratasiltaan ja Pesiölahden ylikulkusiltaan tarvittavia muutoksia ja korjaustarpeita.

Ratasuunnitelmassa tarkastellaan maantien 8950 (Joukonkyläntie) edellyttämiä muutoksia Raakapuun kuormauspaikan ja Pesiönrannantien välisellä alueella. Joukontien parantamisesta välillä Pesiörannantien -  valtatie 5 laaditaan erillinen tiesuunnitelma.
 

Hankkeen tilanne ja ajankohtaista

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikan suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu lokakuussa 2020.

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelman vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 11.2.2021 etäyhteydellä.  Kutsu tilaisuuteen julkaistiin Väyläviraston kuulutukset sivuilla 2.1.2021. Vuorovaikutustilaisuuden esityskalvot löytyvät sivun vasemmasta valikosta.

Suunnitelmaluonnoksista palautteen antamista varten oli avoinna palautekysely 4.-18.2.2021 välisen ajan. 

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelma oli nähtävillä Väyläviraston kuulutussivuilla 4.8.-3.9.2021

Ratasuunnitelman suunnitelma-aineistoa on täydennetty, joten Väylävirasto julkaisi uuden kuulutuksen suunnitelman nähtäville asettamisesta 25.10.2021.

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.03.2022 hyväksynyt ratalain mukaisen ratasuunnitelman: Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka, ratasuunnitelma, Suomussalmi. Hyväksymiskuulutuksen nähtävilläoloaika on 30.3.-6.5.2022. Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä on julkaistu Väyläviraston sivuilla 30.3.2022.

Ratasuunnitelma on saanut lainvoimaisuuden 10.5.2022.

Hankkeen kustannusarvio

Tilaajan alustava arvio kustannuksista MAKU 130 (2010 = 100):

 • Raakapuun kuormauspaikka 12 M€, sis. uusi turvalaitos Pesiökylään
 • Mt 8950 parantaminen 3 M€.
 • Lisäksi Pesiökylän nykyiset raiteet uusitaan osana Kontiomäki - Pesiökylä perusparannusprojektia.