Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö

Simo Toikkanen

 • 029 534 3890

Rataverkonhaltijoiden ja ratakapasiteetin hakijoiden yhteistyöryhmä

Rataverkonhaltijoiden ja ratakapasiteetinhakijoiden yhteistyöryhmä on foorumi, jossa käsitellään rataverkon hallintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

 1. arvioida ratakapasiteetin hakijoiden ratakapasiteettitarpeita, ratakapasiteetin kasvattamiseen liittyviä kehittämistarpeita sekä tehdä esityksiä ratakapasiteetin jakamiseen liittyvien menettelytapojen kehittämiseksi;
 2. arvioida rataverkon haltijan verkkoselostuksen sisältöä ja toteutusta ja esittää niitä koskevia suosituksia;
 3. tehdä esityksiä Raideliikennelain mukaisista kannustimista rataverkon haltijoille ja siitä, miten ne edistävät suorituskykytavoitteiden toteutumista;
 4. arvioida mahdollisuuksia kehittää kuljetusten yhteentoimivuutta ja eri kulkumuotojen saumatonta yhteistyötä sekä esittää niitä koskevia suosituksia;
 5. arvioida muita rataverkolle pääsyyn, rataverkon käyttöön sekä rataverkolla tarjottavien palveluiden laatuun ja niiden ehtoihin liittyviä kysymyksiä ja esittää niitä koskevia suosituksia.

Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa, tyypillisesti 2–3 kertaa vuosittain. Kerran vuodessa mukaan kutsutaan myös ratakapasiteetin hakijat.

Yhteistyöryhmän jäseninä on yksityisraiteiden haltijoiden lisäksi mm. viranomaisia. Osallistujalistalle voi ilmoittautua mikä tahansa rataverkonhaltija (yksityisraiteen haltija).

Seuraava kokous pidetään lokakuussa 2023.

Lisätietoja:

Simo Toikkanen ([email protected], p. 029 534 3890) 

Kokous 16.2.2023

 • Aloitussanat, Jyrki Roukala, Kokkolan Satama, 
 • LVM:n terveiset, Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö, (esitys PDF-muodossa)
 • Satamien palvelupaikan kuvausten sisältövaatimukset, Mertti Anttila, Rautatiealan sääntelyelin, (esitys PDF-muodossa)
 • Rataverkon haltijoiden valvontasuunnitelma, Olli Matilainen, Traficom, (esitys PDF-muodossa)
 • Rautatiehankkeiden läpivienti, Kai Heinonen, Porin Satama, (esitys PDF-muodossa)
 • Rautatiehankkeiden läpivienti ja niistä ilmoittaminen, Elisa Pajunen, Jenna Mikkola ja Marko Salo, Traficom, (esitys PDF-muodossa)
 • Yksityisraiteiden materiaalivarautuminen, Juha Vuorinen, Huoltovarmuuskeskus, (esitys PDF-muodossa)
 • ProX-Rail -tilannekuvajärjestelmä, Markus Jaatinen, Proxion Tech Oy, (esitys PDF-muodossa)
 • Päätössanat ja seuraava tapaaminen, Jyrki Roukala, 

 

Kokous 29.10.2020

 • Ajankohtaista rautatielainsäädännöstä, Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (esitys pdf-muodossa)
 • Turvallisuusluvan ja ilmoittautumismenettelyn vertailua, Olli Matilainen, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • Riskienhallinnan huomiointi omavalvonnassa, Mikko Koivistoinen, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • RINF-tiedonkulku yksityisraiteiden ja Väyläviraston välillä, Kyösti Pajunen, Sweco Infra&Rail (esitys pdf-muodossa)
 • Ratatyöt valtion rataverkolla, Juha Kröger, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Muutokset valtion rataverkon raivaus- ja pelastustoiminnassa, Atte Kanerva, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Ajatuksia 2. luokan liikenteenohjausalueen ilmoitautumismenettelystä, Atte Kanerva, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Rataverkonhaltijan valmiussuunnitelma, Jouko Pirttimäki, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • Kyberturvallisuus raiteilla, Virpi Tuulaniemi, Kyberturvallisuuskeskus (esitys pdf-muodossa)