Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yksikön päällikkö

Simo Toikkanen

 • 029 534 3890

Rataverkonhaltijoiden ja ratakapasiteetin hakijoiden yhteistyöryhmä

Rataverkonhaltijoiden ja ratakapasiteetinhakijoiden yhteistyöryhmä on foorumi, jossa käsitellään rataverkon hallintaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on:

 1. arvioida ratakapasiteetin hakijoiden ratakapasiteettitarpeita, ratakapasiteetin kasvattamiseen liittyviä kehittämistarpeita sekä tehdä esityksiä ratakapasiteetin jakamiseen liittyvien menettelytapojen kehittämiseksi;
 2. arvioida rataverkon haltijan verkkoselostuksen sisältöä ja toteutusta ja esittää niitä koskevia suosituksia;
 3. tehdä esityksiä Raideliikennelain mukaisista kannustimista rataverkon haltijoille ja siitä, miten ne edistävät suorituskykytavoitteiden toteutumista;
 4. arvioida mahdollisuuksia kehittää kuljetusten yhteentoimivuutta ja eri kulkumuotojen saumatonta yhteistyötä sekä esittää niitä koskevia suosituksia;
 5. arvioida muita rataverkolle pääsyyn, rataverkon käyttöön sekä rataverkolla tarjottavien palveluiden laatuun ja niiden ehtoihin liittyviä kysymyksiä ja esittää niitä koskevia suosituksia.

Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa, tyypillisesti 2–3 kertaa vuosittain. Kerran vuodessa mukaan kutsutaan myös ratakapasiteetin hakijat.

Yhteistyöryhmän jäseninä on yksityisraiteiden haltijoiden lisäksi mm. viranomaisia. Osallistujalistalle voi ilmoittautua mikä tahansa rataverkonhaltija (yksityisraiteen haltija).

Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään vuonna 2023. Tarkempi asialista ja ohjelma julkaistaan täällä lähempänä kokousta.

Kokous 29.10.2020

 • Ajankohtaista rautatielainsäädännöstä, Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (esitys pdf-muodossa)
 • Turvallisuusluvan ja ilmoittautumismenettelyn vertailua, Olli Matilainen, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • Riskienhallinnan huomiointi omavalvonnassa, Mikko Koivistoinen, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • RINF-tiedonkulku yksityisraiteiden ja Väyläviraston välillä, Kyösti Pajunen, Sweco Infra&Rail (esitys pdf-muodossa)
 • Ratatyöt valtion rataverkolla, Juha Kröger, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Muutokset valtion rataverkon raivaus- ja pelastustoiminnassa, Atte Kanerva, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Ajatuksia 2. luokan liikenteenohjausalueen ilmoitautumismenettelystä, Atte Kanerva, Väylävirasto (esitys pdf-muodossa)
 • Rataverkonhaltijan valmiussuunnitelma, Jouko Pirttimäki, Traficom (esitys pdf-muodossa)
 • Kyberturvallisuus raiteilla, Virpi Tuulaniemi, Kyberturvallisuuskeskus (esitys pdf-muodossa)