Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Tietoa CEF Liikennehauista

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -ohjelma-asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja digitaalisen infrastruktuurin tukemiseksi.

Verkkojen Eurooppa -asetus kaudelle 2021-2027 tuli voimaan heinäkuussa 2021. CEF-liikenteen osuus budjetista on 25,8 mrd. euroa. Työohjelma vuosille 2021-2023 tarkentaa CEF-asetusta ja määrittää ohjelman painopisteet. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa CINEA:n sivuilta. Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista.

Hakijoiden tulee selvittää hakuvaatimukset ja kansalliset aikataulut hyvissä ajoin. Tietoa haun kansallisesta aikataulusta löytyy Traficomin internet-sivuilta. 

Avoinna olevat haut

CEF Liikenne 2021 haku avautui 16.9.2021 ja sulkeutuu 19.1.2022.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien 3-vuotinen jatkuvahaku (Alternative Fuels Infrastructure Facility), jättöpäivät: 19.1.2021, 7.6.2022, 10.11.2022, 13.4.2023 ja 19.9.2023.

Sulkeutuneet haut

CEF Liikenne 2020 MAP haku

CEF Liikenne 2019 MAP haku

Suomessa viidelle raidehankkeelle myönnettiin EU:n CEF-rahoitusta yhteensä 58,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat Turun tunnin juna, Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelu, Pasila–Riihimäki-radan parantaminen, Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisen raideyhteyden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen välillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta. Lisäksi EU tukee hankkeita, joissa Helsingin ja Naantalin satamat ovat mukana.

CEF Liikenne 2019 -haku

CEF Liikenne 2019 Blending Facility -haku

Euroopan komissio on avannut liikennesektorille rahoitushaun, jossa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen lainarahoitus. Lisätietoja Blending Facility -hausta Euroopan Innovaatio- ja verkkoviraston internetsivuilta.  Suomesta ei ensimmäisellä hakukierroksella ollut mukana hankkeita. Listaus tuetuista hankkeista löytyy komission sivuilta täältä.  

CEF Liikenne 2018 -haku

CEF Liikenne 2017 Blending -haku

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä