Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Tietoa CEF Liikennehauista

CEF Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -ohjelma-asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. CEF1 rahoituskauden 2014–2020 liikennealan budjetti oli 26,250 miljardia euroa, josta 11,305 miljardia euroa oli korvamerkitty koheesiomaille.

CEF2 ohjelmakausi 2021-2027 avautuu syksyllä 2021. Arvioitu budjetti on 26,3 mrd euroa. Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa CINEA:n sivuilta. Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista.

Hakijoiden tulee selvittää hakuvaatimukset ja kansalliset aikataulut hyvissä ajoin. Tietoa haun kansallisesta aikataulusta löytyy Traficomin internet-sivuilta. 

Avoinna olevat haut

Ensimmäisen CEF2-liikennehaun odotetaan avautuvan 16.9.2021 ja sulkeutuvan 19.1.2022.

Sulkeutuneet haut

CEF Liikenne 2020 MAP haku

CEF Liikenne 2019 MAP haku

Suomessa viidelle raidehankkeelle myönnettiin EU:n CEF-rahoitusta yhteensä 58,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta saivat Turun tunnin juna, Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelu, Pasila–Riihimäki-radan parantaminen, Kouvolan, Kotkan ja Haminan välisen raideyhteyden parantaminen sekä raideliikenteen kehittäminen välillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta. Lisäksi EU tukee hankkeita, joissa Helsingin ja Naantalin satamat ovat mukana.

CEF Liikenne 2019 -haku

CEF Liikenne 2019 Blending Facility -haku

Euroopan komissio on avannut liikennesektorille rahoitushaun, jossa yhdistetään EU-tuki ja ulkopuolinen lainarahoitus. Lisätietoja Blending Facility -hausta Euroopan Innovaatio- ja verkkoviraston internetsivuilta.  Suomesta ei ensimmäisellä hakukierroksella ollut mukana hankkeita. Listaus tuetuista hankkeista löytyy komission sivuilta täältä.  

CEF Liikenne 2018 -haku

CEF Liikenne 2017 Blending -haku

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä