Hyppää sisältöön

Oulu-Laurila, tarveselvitys

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa Lappi

Oulu–Kemi–Laurila -rataosuus on 112 km pitkä ja jakaantuu kahteen rataosuuteen Oulu–Kemi ja Kemi–Laurila, joiden väliin jää Kemin ratapiha.  Oulu-Laurila välin kehittämisestä laadittu tarveselvitys, joka on julkaistu keväällä 2022.

Linkki tarveselvitykseen

Oulu-Kemi-Laurila perusparannus hankkeen suunnittelu on aloitettu. Siirry tästä Oulu-Kemi-Laurila perusparannus -hankkeen sivuille. 

 

 

  • Tarveselvitys 2020-2021
  • Ratasuunnitelma liikennepaikat 2021
  • Ratasuunnitelmat tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi 2021-2024

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2022
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • mahdollistaa elinkeinoelämän investointien vaatimien rautatiekuljetuksien lisääntyminen
  • mahdollistaa rataosan kunnossapito liikenteen lisääntyessä
  • parantaa tasoristeysturvallisuutta
  • vähentää korjausvelkaa

Nykytila

Rataosuus Oulusta Kemin kautta Laurilaan on 112 kilometriä pitkä ja sisältää myös Kemin ratapihan alueen. Yksiraiteinen rata on tällä hetkellä sähköistetty. Junien maksiminopeus rataosalla on 140 km/h ja suurin sallittu akselipaino on 225 kN. Rataosa kuuluu rataluokkaan C2 ja radan kunnossapitotaso on 1. 

Koko rataosalla liikennöi 16–20 henkilöjunaa vuorokaudessa. Oulu–Kemi-rataosalla liikennöi 8–10 ja Kemi–Laurila-rataosalla 10–16 tavarajunaa vuorokaudessa. Vuonna 2019 rataosalla tehtiin yhteensä 750 000 henkilöliikenteen matkaa. Vuosittainen kuormitus Oulu–Kemi-rataosuudella on n. 5,1 miljoonaa (v. 2017 5,6 miljoonaa) ja Kemi–Laurila-rataosuudella 5,7 miljoonaa bruttotonnia. 

Rataosuus kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon ja Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävää ehdotetaan jatkettavan Suomen kautta Luulajan satamaan. Pääraiteen tukikerroksen pääasiallinen ikä on noin 40 vuotta, betoniratapölkkyjen 20 vuotta ja kiskojen jopa yli 50 vuotta. 

Hanke ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikennöintikustannusten pienentäminen sekä häiriöttömien kuljetusten mahdollistaminen. Tavoitteena on myös ratapihojen toiminallisuuden sekä tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on määrittää ja arvioida liikenteestä aiheutuvat haitat sekä toteuttaa niiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet. Yhtenä tavoitteena on mahdollistaa yhtenäisen Euroopan TEN-T-ydinverkkokäytävänverkon laajentaminen. 

Suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Oulu-Laurila -tarveselvityksen vuorovaikutustilaisuudet järjestettiin 18.5.2021 (Oulu ja Ii) sekä 20.5.2021 (Simo, Kemi ja Keminmaa). Suunnitelmaluonnoksista oli mahdollista antaa palautetta. 
 

 

Rahoitettu Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.