Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Sami Honkanen

 • 029 534 3323

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Mauri Mäkiaho

 • 029 534 3541

GRK Infra

Työmaapäällikkö

Kalle WIllman

 • 050 560 2996

GRK Infra

Työpäällikkö

Markku Hokkanen

 • 050 056 1906

Vt23 Varkaus-Varpaisenmäki

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -tiehankkeessa lisättiin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella sekä parannettiin tien kestävyyttä. Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2021 ja valmistui kokonaisuudessaan syksyllä 2022.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Yhteistyökumppanit
GRK Infra
Kustannukset
10 500 000 euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli lisätä tieosuuden turvallisuutta, kehittää alueen liikenteen sujuvuutta ja lisätä tien kestävyyttä. 

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Valmistuminen

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -tiehankkeessa muun muassa parannettiin tien näkymää ja levennettiin teitä Varkauden ja Varpaisenmäen välillä. Hanke toteutettiin Suunnittele ja toteuta -mallilla. 

Hanke koostui kolmesta urakka-alueesta:

 1. Kurolan liittymän lähellä hankealueen Varkauden puoleisessa päässä rakennettiin uutta päällystettä sekä uusi alikulkusilta. Silta toteutettiin putkisiltana.
 2. Mustinsalon ja Kortemäen alueella parannettiin nykyisen tien tasausta.
 3. Hoikanmäki–Niemelä-alueella, hankealueen Heinäveden päässä Leppävirran risteysalueella parannettiin niin ikään nykyisen tien tasausta.

Kaikilla urakka-alueilla kehitettiin valaistusta ja tehtiin yksityistiejärjestelyitä. Myös joitakin liittymiä poistettiin.

Hankkeen taustalla oli 2010–2013 laadittu tiesuunnitelma Varkaus–Viinijärvi. Kyseisellä tieosuudella toteutettiin pienempiä osuuksia Varkaudesta Joensuuhun esimerkiksi ohituskaistoja rakentamalla. 

Tavoitteena turvallisuuden lisääminen

Varkaus–Varpaisenmäki -tieosuuden turvallisuutta parannettiin, kun:

 • valtatien tasausta ja tien geometrista muotoa parannettiin,
 • raskaalle liikenteelle luotiin riittävät näkemät tiellä mm. leventämällä kallioleikkauksia, sekä
 • poistamalla liittymiä ja tekemällä yksityistiejärjestelyitä

Hankkeen toteuttamisella haluttiin myös parantaa liikenteen sujuvuutta. Kyseinen tieosuus oli raskaan liikenteen suuressa käytössä, ja siksi ajon sujuvuuden parantamisella oli suuri merkitys.

Hanke parannettiin lisäksi tierakenteen kestävyyttä parantamalla tien kuivatusta esimerkiksi rakentamalla laskuojia. Näin tie pysyy paremmassa kunnossa, ja esimerkiksi roudan vaikutukset tien pintaan vähenevät.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa

Some - sisältökeräin