Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Sami Honkanen

 • 029 534 3323

Väylävirasto

Apulaisjohtaja

Mauri Mäkiaho

 • 029 534 3541

GRK Infra

Työmaapäällikkö

Kalle WIllman

 • 050 560 2996

GRK Infra

Työpäällikkö

Markku Hokkanen

 • 050 056 1906

Vt23 Varkaus-Varpaisenmäki

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Savo

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki -tiehankkeen tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta raskaan liikenteen runsaasti käyttämällä tieosuudella sekä parantaa tien kestävyyttä. Hanke on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2022.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Yhteistyökumppanit
GRK Infra
Kustannukset
10 500 000 euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä tieosuuden turvallisuutta, kehittää alueen liikenteen sujuvuutta ja lisätä tien kestävyyttä. 

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Valmistuminen

Vt23 Varkaus-Varpaisenmäki -tiehankkeessa muun muassa parannetaan tien näkymää ja levennetään teitä Varkauden ja Varpaisenmäen välillä. Hanke toteutetaan Suunnittele ja toteuta -mallilla. 

Hanke koostuu kolmesta urakka-alueesta:

 1. Kurolan liittymän lähellä hankealueen Varkauden puoleisessa päässä rakennetaan uutta päällystettä sekä uusi alikulkusilta. Silta toteutetaan putkisiltana.
 2. Mustinsalon ja Kortemäen alueella parannetaan nykyisen tien tasausta.
 3. Hoikanmäki-Niemelä-alueella, hankealueen Heinäveden päässä Leppävirran risteysalueella parannetaan niin ikään nykyisen tien tasausta.

Kaikilla urakka-alueilla kehitetään valaistusta ja tehdään yksityistiejärjestelyitä. Myös joitakin liittymiä poistetaan.

Hankkeen taustalla on 2010–2013 laadittu tiesuunnitelma Varkaus-Viinijärvi. Kyseisellä tieosuudella on jo toteutettu pienempiä osuuksia Varkaudesta Joensuuhun esimerkiksi ohituskaistoja rakentamalla. 

Tavoitteena turvallisuuden lisääminen

Varkaus – Varpaisenmäki -tieosuuden turvallisuutta parannetaan, kun:

 • valtatien tasausta ja tien geometrista muotoa parannetaan,
 • raskaalle liikenteelle luodaan riittävät näkemät tiellä mm. leventämällä kallioleikkauksia, sekä
 • poistamalla liittymiä ja tekemällä yksityistiejärjestelyitä

Hankkeen toteuttamisella halutaan myös parantaa liikenteen sujuvuutta. Kyseinen tieosuus on raskaan liikenteen suuressa käytössä, ja siksi ajon sujuvuuden parantamisella on suuri merkitys.

Hanke tähtää lisäksi tierakenteen kestävyyden parantamiseen kehittämällä tien kuivatusta esimerkiksi rakentamalla laskuojia. Näin tie pysyy paremmassa kunnossa, ja esimerkiksi roudan vaikutukset tien pintaan vähenevät.

Ajankohtaista hankkeessa

Some - sisältökeräin