Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

 • 029 534 3755

Vt 4 Oulu-Kemi

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa Lappi

Vt 4 Oulu-Kemi parantamishankkeessa poistetaan yhteysvälin pahimpia liikenneongelmia, kuten ruuhkia, melua ja onnettomuusalttiita kohtia. Henkilöliikenne ja elinkeinoelämän päivittäinen logistiikka alueella helpottuu.

 • Suunnittelu
 • Rakentaminen alkoi 2017
 • Valmistuminen 2021

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2017-2021
Kustannukset
170 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto
Kempele
Oulu
Tavoitteet
 • Sujuvampi ja turvallinen liikenne 
 • Ruuhkien ja liikenteen aiheuttaman melun vähentäminen
 • Elinkeinoelämän logistiikan parantaminen 

Hankkeen kustannusennuste on 170 miljoonaa euroa. Tästä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan osuus on noin 30 miljoonaa euroa. 

Hankkeen tausta

Valtatie 4 kuuluu TEN-T -ydinverkkoon osana Bothnia Corridoria. Yhteysväli Oulu–Kemi on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta. Se on myös tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti. Hankealue on 122 kilometriä.

Yhteysvälin vuorokausittaiset liikennemäärät vaihtelevat 6100 ja 51 500 auton välillä.  Liikennemääriin vaikuttavat Tornio–Haaparanta-aluekeskuksen kasvu, Ruotsin rajan ylittävä liikenne, Oulun ja Kemi–Tornio lentoasemat, Perämeren satamat sekä Tornion rajanylityspaikka. Suurimmat liikennemäärät ovat Oulun kohdalla.

Vt4 Oulu-Kemi: parantamishanke välillä Pateniemi-Kempele.

Oulussa moottoritielle rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet sekä uusitaan Oulujoen sillat. Haukipudas - Kello väli rakennetaan moottoritieksi ja pohjoisemmille osuuksille ohituskaistoja.

Hankkeen tavoitteet

Moottoritie on Oulun kohdalla erittäin ruuhkainen ja häiriöherkkä. Moottoritieltä puuttuvat myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt. Oulun kohdalla moottoritielle (Oulun etl vt 22–Laanila etl vt 20) rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet. Eritasoliittymiä kehitetään mm. nopealle joukkoliikenteelle ja melusuojausta parannetaan 18 kilometrin matkalla.

Kempeleen Zatelliitin kohdalle on rakennettu uusi eritasoliittymä. Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttaminen ovat oleellinen osa hanketta.

Haukiputaan leveäkaistatieosuudella ja välillä Ii–Simon Maksniemi parannetaan ohitusmahdollisuuksia.  Haukiputaan moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi välillä Kello–Haukipudas ja välillä Haukipudas–Räinänperä keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 tie).

Välille Ii–Simon Maksniemi rakennetaan kuusi paria ohituskaistoja. Taajamien kohdille tehdään liittymäjärjestelyjä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä meluesteitä. 

Tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttaminen ovat oleellinen osa hanketta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeelle myönnettiin rahoitusta kevään 2016 budjettikehysriihessä. Työt käynnistyivät toukokuussa 2017 Kempeleessä ja valmistuivat Zatelliitin kohdalla syksyllä 2018. Kesällä 2017 työt alkoivat myös Oulussa. Urakan oli määrä valmistua pääosin vuoden 2018 aikana. Oulun kohdan parantamisurakka valmistui aikataulussaan vuonna 2019. Oulujoen ylittävien siltojen kohdalla jouduttiin kuitenkin alkuperäisestä poiketen uusimaan sillat erillisenä urakkana, joten kyseinen kohta valmistuu vuonna 2021. Kello-Kemi -tieosuudella työt ajoittuvat vuosille 2019-2021.

Oulujoen siltojen urakoitsijana on Kreate Oy ja Oulu-Kello-Räinänperä -osuudella Destia. Viantiejoki-Maksniemi -osuudella urakoitsijana on GRK Infra Oy.

Valmistuneet urakat

 • Vt 4 Zatelliitin alueen eritasoliittymä (YIT Infra Oy)
 • Vt 4 parantaminen Oulun kohdalla (Destia Oy)
 • Vt 4 telematiikkaurakka (Oulun Energia Urakointi Oy)
 • Vt 4 ohituskaistat välillä Olhava – Kuivaniemi, Ii (Ab Tallqvist Infra Oy)
 • Vt 4 Viantienjoki-Maksniemi – Simo (GRK Infra Oy)
 • Vt 4 Ohituskaistat välille Kuivaniemi – Simo (Kreate Oy)
 • Vt 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä (Destia Oy)

Käynnissä olevat urakat

 • Vt 4 Oulujoen siltojen uusiminen, käynnistyi kesäkuussa 2019 (Kreate Oy)
 • Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen (Allikon silta), käynnistyi maaliskuussa 2020 (Destia Oy)
 • Vt 4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii - Olhava
 • Vt 4 Iskon eritasoliittymän länsiramppien parantaminen, toteutus vuonna 2021 

 


 

Vt4 Oulu-Kemi parantaminen välillä Kello-Räinänperä.

Kustannukset

Kartassa on kuvattuna hankevälin valmistuneet ja rakenteilla olevat ohituskaistat

 

Ajankohtaista