Hyppää sisältöön

Maanteiden 16620 ja 6113 parantaminen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Muurame – Keljonkangas, tiesuunnitelma, Muurame ja Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Maantiet 16620 ja 6113 muodostavat yhdessä niin kutsutun Vanhan Nelostien. Tie on Muuramen keskustaajaman ja Jyväskylän Keljonkankaan alueen yhdistävä yhdystie, joka palvelee ensisijaisesti tien varren asutusta, kuntien välistä hidasta liikennettä sekä paikallista joukkoliikennettä. Vuorokausiliikennemäärä tiellä vaihtelee noin 700 ja 1100 ajoneuvon välillä ja nopeusrajoitus on 60 km/h lähes koko suunnittelualueella.

Muuramen keskustan ja Keljonkankaan aluekeskuksen väli on noin 7 km ja Muuramen ja Jyväskylän keskusten noin 15 km. Jyväskylän ja Muuramen välillä kulkee paljon työmatkaliikennettä sekä muuta asiointi- ja vapaa-ajan liikennettä. Jyväskylän ja Muuramen väliltä puuttuu yhteneväinen, turvallinen ja suora pyöräily-yhteys noin kuuden kilometrin matkalta.

Lisäksi valtatie 9 on suunniteltu parannettavan moottoritienä Muuramen ja Jyväskylän välille, jolloin rinnakkaistienä toimisivat nykyiset maantiet 16620 ja 6113.

Hankekuvaus

Pyöräverkon puute on tunnistettu seudulla jo pidemmän aikaa ja puute korostuu entisestään, kun mm. sähköpyörät yleistyvät ja päivittäinen potentiaalinen pyörämatkan pituus kasvaa. Nykyinen verkko ei mahdollista turvallista ja sujuvaa liikkumista pyörällä Muuramen ja Jyväskylän välillä. Nykytilanteessa pyöräily tapahtuu ajoradalla tai pientareella, osa pyöräilijöistä kulkee valtatien 9 varressa ja osa Vanhaa nelostietä.

Vanha Nelostie on kapea ja piennar olematon, joten maantien käyttö pyöräilyyn ei ole miellyttävää eikä turvallista.

Tie ei vastaa kunnoltaan tai leveydeltään myöskään moottoritien rinnakkaistien laatutasoa, vaan rinnakkaisteiksi tulevia maanteitä tulee parantaa ennen valtatien 9 parantamista moottoritieksi.
Tiesuunnitelmassa suunnitellaan aluereittitasoinen jalankulun ja pyöräilyn väylä Muuramen ja Keljonkankaan välille maanteiden 16620 ja 6113 varteen ja tutkitaan ja suunnitellaan parannuksia maanteiden pituus- ja poikkileikkauksiin.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan tammikuussa 2024. Tiesuunnitelmaa laatii konsulttina AFRY Finland Oy. Kesän 2024 aikana alueella tehdään maastomittauksia ja pohjatutkimuksia. Tiesuunnitelmaluonnoksia ja vaihtoehtoratkaisuja esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 23.5.2024.

Tavoitteena on, että tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville.

Toteutus

Toteutusaikataulu ei ole tiedossa.