Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Pekka Rautoja

  • 029 534 3829

Uudenkaupungin radan sähköistys

Ratahanke Käynnissä Varsinais-Suomi

Uudenkaupungin radan sähköistys sisältää Turku–Uusikaupunki–Hangonsaari-rataosuuden sähköistyksen sekä pieniä siihen liittyviä ratatöitä. Sähköistys pienentää kuljetuskustannuksia, kun veturinvaihto poistuu ja suurin osa tavaraliikenteestä voidaan liikennöidä suoraan määränpäähän sähköveturilla.

Nykytila

Nykyisin Turun ja Uudenkaupungin välinen junaliikenne liikennöidään dieselvetureilla, koska sähköistetty rata loppuu Turun tavararatapihalle. Turun ratapihalla joudutaan vaihtamaan sähköveturi dieselveturiin, joka aiheuttaa vaarallisten aineiden kuljetusten osalta erillisen turvallisuus- ja ympäristöriskin.

Turun ja Uudenkaupungin Hangonsaaren välisen yksiraiteisen, sähköistämättömän rataosuuden pituus on noin 68 kilometriä. Rataosuuden tavaraliikenne oli vuonna 2016 noin 0,7 miljoonaa tonnia. Kuljetukset muodostuivat seuraavista kuljetusvirroista:

  • fosforihapon, fluorihapon ja lannoitteiden kuljetukset Siilinjärveltä Uuteenkaupunkiin
  • typpihapon ja lannoitteiden kuljetukset Uudestakaupungista Siilinjärvelle
  • ammoniakin tuonti Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin
  • bulktavaroiden tuonti Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin.

Hankkeen tavoitteet ja sisältö

Hanke sisältää Turku–Uusikaupunki–Hangonsaari-rataosuuden sähköistyksen sekä pieniä siihen liittyviä ratatöitä. Raidepituus on noin 70 raidekilometriä, joka sisältää Mynämäen ratapihan molempien raiteiden ja Uudenkaupungin ratapihojen kahden eri raiteen sähköistykset.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangonsaaressa kohtausraiteen rakentaminen. Kohtausraide mahdollistaa sähkövetoisten junien joustavan toiminnan niin lähtevän kuin tulevankin liikenteen osalta.

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa liikennöintikustannussäästöjä kaikissa rataosuuden kuljetuksissa ja pienentää ammoniakkikuljetuksiin liittyvää turvallisuus- ja ympäristöriskiä Turun ratapihalla. Rata tulee lähivuosina perusparantaa. Sähköistys on kuitenkin toteutettavissa ennen perusparannusta.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen suunnittelu on aloitettu vuonna 2018. Rata on avattavissa sähkövetoiselle liikenteelle 2021.

Hankkeen kustannukset

Laaditun kustannusselvityksen mukaan hankkeen sähköistyksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat 21 miljoonaa euroa.