Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Timo Bäcklund

  • 0400 885 201

Ramboll Finland Oy (tiesuunnittelu)

Projektipäällikkö

Satu Rajava

  • 040 5171 432

Vt 8 Eurajoen keskustan kohta

Tiehanke Käynnissä Satakunta

Valtatie 8 Turku-Pori -välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia.

 

Vt8 Eurajoki -hankkeen kuvituskuva, jossa on luminen pelto aurinkoisena päivänä, pellon laidalla on talo ja oikealla on tie
  • Suunnittelu
  • Rakentaminen
  • Valmis

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Yhteistyökumppanit
Destia Oy
Kustannukset
20 000 000
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen

Nykytila

Tiejakso Eurajoen kohdalla poikkeaa muusta valtatien 8 tieosuudesta. Keskustan kohdalla paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat, eikä tie täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. 

Kartta, jossa lukee: Valtatie 8 Eurajoen ohituksen rakentaminen 2021-2022. Uutta valtatietä 4,5 km, 2 eritasoliittymää ramppeineen, 5 uutta siltaa, meluntorjuntatoimenpiteitä 5,0km, tie- ja katuvalaistusta 8,0km. Hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan yhdessä Eurajoen kunnan kanssa. Urakoitsijana toimii Destia Oy, Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2021 ja urakka valmistuu vuoden 2022 aikana.

Hankeen sisältö ja tavoitteet

Urakan tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Eurajoen keskustan kohdalla ja näin myös tukea kunnan kehittymisedellytyksiä.

Rakennusurakkaan kuuluu muun muassa 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta, joka sisältää uuden ohituskaistan Rauman suuntaan. Tämän lisäksi rakennetaan viisi uutta siltaa, 1 kilometriä meluntorjuntatoimenpiteitä, 8 kilometriä tie- ja katuvalaistusta sekä kaksi eritasoliittymää.