Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 6090 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame - Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 6090 (Kinkovuorentie) varteen välille Muurame – Kinkovuori on alkanut keväällä 2022. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen, Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,3 kilometrin matkalle välille Vuorenlahdentie-Ankkuritie. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan osaksi nykyisen maantien viereen ja osaksi puretun Säynätsalon junaradan ratapohjalle. Urakkaan sisältyy myös ylikäytäväsillan rakentaminen junaradan yli Paavalinvuoressa sekä tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Uusi väylä päällystetään lokakuun aikana ja koko urakka on valmis marraskuun loppuun mennessä 2022.

Junaradan ylittävän jalankulku- ja pyöräilysillan rakentamiseen liittyy mm. kallion lujitustöitä, louhintatöitä, nostotöitä, valutöitä sekä muottien rakennus- ja purkutöitä, joita joudutaan suorittamaan junaliikenteen sallimissa rajoissa. Junaliikenteen ollessa arkipäivisin hyvin vilkasta, aiheuttaa tämä sen, että sillan rakentamiseen liittyviä töitä tehdään myös öisin sekä viikonloppuisin. Junaliikenteessä ollut juhannustauko hyödynnettiin rakentamistöissä myös täysimääräisesti. Elokuun aikana sillan nosto- ja muottityöt on saatu toteutettua suunnitellusti ja työt etenevät kansirakenteiden raudoitus- ja betonointitöillä sekä muilla pintarakennetöillä syys-lokakuun aikana.

Kuvat Jari Ruuska
Aamuyöllä 21.8.2022 tehtiin vaativa ylikulkukäytävä sillan nostotyö.  Jyväskylä-Tampere junaradan ylle nostettiin jalankulku- ja pyöräilyväylän sillan siltapalkit. Työt jatkuvat nyt raideliikennettä haittaamatta sillan kansirakenteiden raudoitus- ja valutöillä. Hanke on aikataulussaan, Muuramesta Säynätsaloon ulottuva jalankulun ja pyöräilyn väylä valmistuu marras-joulukuun vaihteeseen mennessä. 

 

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä maantielle 6090, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.

 

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

https://vayla.fi/maantien-6090-kinkovuorentie-jalankulku-ja-pyorailyvayla-muurame-ja-jyvaskyla