Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Maantien 6090 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Muurame - Kinkovuori, Muurame ja Jyväskylä

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 6090 (Kinkovuorentie) varteen välille Muurame – Kinkovuori on valmistunut marraskuussa 2022. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimi Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen, Muuramen kunnan ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 1,8 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,3 kilometrin matkalle välille Vuorenlahdentie-Ankkuritie. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennettiin osaksi nykyisen maantien viereen ja osaksi puretun Säynätsalon junaradan ratapohjalle. Urakkaan sisältyi myös ylikäytäväsillan rakentaminen junaradan yli Paavalinvuoressa sekä tievalaistuksen rakentaminen uudelle väylälle. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Junaradan ylittävän jalankulku- ja pyöräilysillan rakentamiseen liittyi mm. kallion lujitustöitä, louhintatöitä, nostotöitä, valutöitä sekä muottien rakennus- ja purkutöitä, joita jouduttiin suorittamaan junaliikenteen sallimissa rajoissa. Uusi väylä päällystettiin lokakuun aikana ja koko urakka oli valmis marraskuussa 2022.

Junaradan ylittävän jalankulku- ja pyöräilysillan rakentamiseen liittyi mm. kallion lujitustöitä, louhintatöitä, nostotöitä, valutöitä sekä muottien rakennus- ja purkutöitä, joita jouduttiin suorittamaan junaliikenteen sallimissa rajoissa. 

Kuvat Jari Ruuska
Aamuyöllä 21.8.2022 tehtiin vaativa ylikulkukäytävä sillan nostotyö.  Jyväskylä-Tampere junaradan ylle nostettiin jalankulku- ja pyöräilyväylän sillan siltapalkit. Työt jatkuivat nyt raideliikennettä haittaamatta sillan kansirakenteiden raudoitus- ja valutöillä. Hanke pysyi aikataulussaan, Muuramesta Säynätsaloon ulottuva jalankulun ja pyöräilyn väylä valmistui marras-joulukuun vaihteessa. 

Linkki hankkeen suunnittelusivuille

https://vayla.fi/maantien-6090-kinkovuorentie-jalankulku-ja-pyorailyvayla-muurame-ja-jyvaskyla