Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma

Suunnitteilla

Väylävirasto on käynnistänyt Rauman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen

Rauman seisake (Rauman keskusta)

Väylävirasto on käynnistänyt Rauman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen siihen liittyvine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Seisakkeen nimi on Rauman keskusta.

Kuva rataosuudesta Rauma-Kokemäki. Se liittyy Kokemäellä rataan, josta on yhteys sekä Porin että Tampereen suuntaan.

Ratasuunnitelma on nyt vuorovaikutusvaiheessa! Suunnitelman kommentointiaika on 16.6.-13.7.2020

Pandemiatilanteen vuoksi Rauman seisakkeen ratasuunnitelmasta ei järjestetä yleisötilaisuutta. Siksi olemme panostaneet erityisesti verkossa jaettavaan materiaaliin ja pyrkineet sillä korvaamaan suunnitelman esittelyn vuorovaikutteisessa tilaisuudessa. 

Väyläviraston verkkosivustolla 30.6.2020 tapahtuneen laajamittaisen häiriön takia tämän sivun sisältö on näkynyt vain osittain. Tästä johtuen olemme pidentäneet palautteen antamisaikaa ma 13.7.2020 asti. Uutta vastausaikaa ei ole merkitty ladattaviin tiedostoihin.

Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa.    

Suunnitelmaluonnoksen 5.6.2020 aineiston voit ladata tästä:  

Voit myös ladata koko aineiston zip-pakettina.

Palautetta suunnitelman sisällöstä voit antaa joko vastaamalla verkkokyselyyn tai olemalla vapaamuotoisella tavalla yhteydessä projektipäällikköön. Esittelystä löytyy vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, ja pyrimme myös päivittämään vastauksia tälle verkkosivulle. 

Linkki verkkokyselyyn (vastausaika 10.7.2020 klo 23.59 asti)

Nykytila, hanke ja tavoitteet

Suunnittelutyössä laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma Rauman seisakkeelle (RAUMAN KESKUSTA), joka sijoittuu rataosalle Kokemäki–Rauma ratakilometrivälille 330+315–330+435.

Seisakkeen suunnittelun tavoitteena on kehittää Rauman kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi.

Seisakkeen sijainnista ja tyypistä on tehty alkuvuodesta 2020 vaihtoehtovertailuja, joiden perusteella ratasuunnitelmassa edistettäväksi seisakevaihtoehdoksi valikoitui Prisman kauppakeskuksen kohdalle pääraiteen pohjoispuolelle rakennettava 120 metrin pituinen linjalaituri.

Tarkemmin hankkeesta hankekortissa

Aikataulu

  • Aloituskuulutus on tehty 12/2019
  • Suunnitelmaluonnoksesta voi antaa palautetta 16.6.-13.7.2020.
  • Valmis suunnitelma asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (virallinen kuulutus). Sidosryhmiltä pyydetään lausunnot siihen, ja asianosaisten on mahdollista tehdä muistutuksia suunnitelmasta.
  • Suunnitelman valmistuttua se siirtyy hallinnolliseen käsittelyyn. Sisällön ja suunnitteluprosessin lainmukaisuuden tarkastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka myös hyväksyy suunnitelman. Väylävirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksestä.
  • Ratasuunnitelma pyritään saamaan lainvoimaiseksi syksyn 2020 aikana. Suunnitelma on voimassa 4+4 vuotta.
  • Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan päätös rakentamissuunnitelman käynnistämisestä ja rakentamisesta. Lisäksi tarvitaan sopimus kustannusjaosta kaupungin ja valtion välille, sekä rahoituspäätökset molemmilta osapuolilta.
reaktionapit
Sivu päivitetty 01.07.2020