Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Kaisa Kauhanen

  • 029 534 3368

Rauman seisake, ratasuunnitelma, Rauma

Ratahanke Suunnitteilla Satakunta

Väylävirasto on käynnistänyt Rauman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen

Rauman seisake (Rauman keskusta)

Väylävirastolla on käynnissä Rauman seisakkeen ratasuunnitelman laatiminen sekä siihen liittyvät tutkimukset. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Seisakkeen nimi on Rauman keskusta.

Kuva rataosuudesta Rauma-Kokemäki. Se liittyy Kokemäellä rataan, josta on yhteys sekä Porin että Tampereen suuntaan.

Pandemiatilanteen vuoksi Rauman seisakkeen ratasuunnitelmasta ei  järjestetty yleisötilaisuutta. Siksi olemme panostaneet erityisesti verkossa jaettavaan materiaaliin jja pyrkineet sillä korvaamaan suunnitelman esittelyn vuorovaikutteisessa tilaisuudessa.  Suunnitelmaluonnoksen kommmentointiaika on päättynyt.  Ratasuunnitelma tulee nähtäville syyskuussa 2020.

Suunnitelmaluonnoksen 5.6.2020 aineiston voit ladata tästä:  

Voit myös ladata koko aineiston zip-pakettina.

Nykytila, hanke ja tavoitteet

Suunnittelutyössä laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma Rauman seisakkeelle (RAUMAN KESKUSTA), joka sijoittuu rataosalle Kokemäki–Rauma ratakilometrivälille 330+315–330+435.

Seisakkeen suunnittelun tavoitteena on kehittää Rauman kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi.

Seisakkeen sijainnista ja tyypistä on tehty alkuvuodesta 2020 vaihtoehtovertailuja, joiden perusteella ratasuunnitelmassa edistettäväksi seisakevaihtoehdoksi valikoitui Prisman kauppakeskuksen kohdalle pääraiteen pohjoispuolelle rakennettava 120 metrin pituinen linjalaituri.

Tarkemmin hankkeesta hankekortissa

Aikataulu

  • Aloituskuulutus on tehty 12/2019
  • Suunnitelmaluonnoksesta on voinut antaa palautetta 16.6.-13.7.2020.
  • Valmis suunnitelma asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (virallinen kuulutus). Sidosryhmiltä pyydetään lausunnot siihen, ja asianosaisten on mahdollista tehdä muistutuksia suunnitelmasta.
  • Suunnitelman valmistuttua se siirtyy hallinnolliseen käsittelyyn. Sisällön ja suunnitteluprosessin lainmukaisuuden tarkastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka myös hyväksyy suunnitelman. Väylävirasto ilmoittaa hyväksymispäätöksestä.
  • Ratasuunnitelma pyritään saamaan lainvoimaiseksi syksyn 2020 aikana. Suunnitelma on voimassa 4+4 vuotta.
  • Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan päätös rakentamissuunnitelman käynnistämisestä ja rakentamisesta. Lisäksi tarvitaan sopimus kustannusjaosta kaupungin ja valtion välille, sekä rahoituspäätökset molemmilta osapuolilta.