Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Kaisa Kauhanen

  • 029 534 3368

Rauman seisake (Rauman keskusta)

Väylävirasto on laatinut Rauman seisakkeesta ratasuunnitelman ja suunnitelma on lainvoimainen. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Seisakkeen nimi on Rauman keskusta.

Kuva rataosuudesta Rauma-Kokemäki. Se liittyy Kokemäellä rataan, josta on yhteys sekä Porin että Tampereen suuntaan.

Pandemiatilanteen vuoksi Rauman seisakkeen ratasuunnitelmasta ei  järjestetty yleisötilaisuutta. Siksi olemme panostaneet erityisesti verkossa jaettavaan materiaaliin jja pyrkineet sillä korvaamaan suunnitelman esittelyn vuorovaikutteisessa tilaisuudessa. 

Nykytila, hanke ja tavoitteet

Suunnittelutyössä laadittiin ratalain mukainen ratasuunnitelma Rauman seisakkeelle (RAUMAN KESKUSTA), joka sijoittuu rataosalle Kokemäki–Rauma ratakilometrivälille 330+315–330+435.

Seisakkeen suunnittelun tavoitteena oli kehittää Rauman kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi.

Seisakkeen sijainnista ja tyypistä on tehty alkuvuodesta 2020 vaihtoehtovertailuja, joiden perusteella ratasuunnitelmassa edistettäväksi seisakevaihtoehdoksi valikoitui Prisman kauppakeskuksen kohdalle pääraiteen pohjoispuolelle rakennettava 120 metrin pituinen linjalaituri.

Aikataulu

  • Aloituskuulutus tehtiin 12/2019
  • Suunnitelmaluonnoksesta oli mahdollisuus antaa  palautetta 16.6.-13.7.2020.
  • Valmis suunnitelma asetetttiin nähtäville 30 päivän ajaksi (virallinen kuulutus). Sidosryhmiltä pyydetttiin lausunnot siihen ja asianosaisten oli mahdollista tehdä muistutuksia suunnitelmasta.
  • Suunnitelman valmistuttua se siirtyi hallinnolliseen käsittelyyn. Liikenne- ja viestinvirasto (Traficom) hyväksyi suunniteman keväällä 2021 ja  sain lainvoimaisuuden kesällä 2021.  Suunnitelma on voimassa 4+4 vuotta.
  • Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan päätös rakentamissuunnitelman käynnistämisestä ja rakentamisesta. Lisäksi tarvitaan sopimus kustannusjaosta kaupungin ja valtion välille sekä rahoituspäätökset molemmilta osapuolilta.