Hyppää sisältöön

Dynaaminen duo pitää projektit raiteillaan 

Marketta Ruutiainen ja Anton Aronen sparraavat keskenään ja oppivat toisiltaan. Väylävirastossa he saavat kokonaiskuvan oman työnsä vaikutuksista rautatiealaan ja ihmisten elämään. 

Väyläviraston ratasuunnitteluyksikkö suunnittelee nimensä mukaisesti ratahankkeita. Projektipäällikkö Marketan ja projekti-insinööri Antonin työpöydällä on tällä hetkellä normaalista poikkeava projekti, joka ei varsinaisesti ole viraston vastuulla mutta sivuaa valtion rataverkkoa. 

”Vantaan ratikka menee suunnitelmien mukaan pääradan ali ja kulkee sen itäpuolella jonkin matkaa Santaradan vieressä. Siksi olemme mukana kommentoimassa ratikan suunnitelmia ja sovittamassa raiteita yhteen”, Marketta kertoo. 

Oppia molempiin suuntiin 

Antonilla on jo aiemmalta työuraltaan taustaa raitiotiehankkeista sekä mittaus- ja kunnossapito-osaamista. Marketalla taas on enemmän kokemusta ratasuunnitelmahankkeiden vetämisestä. Tehtävät jaetaan aina tilanteen ja osaamisen mukaan. 

Kun taustat ovat erilaiset ja yhteispeli sujuu, saadaan aikaiseksi dynaaminen duo, jossa kumpikin oppii toisiltaan. 

”Vaikka Marketta on nuori, arvostan hänen ammatillista osaamistaan. Hän on todella kokenut ja osaa kyseenalaistaa oikealla tavalla niin, että saa muutkin ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta”, Anton kiittää. 

Kokonaiskuva alasta ja työn vaikutuksista 

Keskinäisistä keskusteluista ja sparrailusta on suuri apu omien hankkeiden edistämisessä, mutta yhtä lailla tärkeää on kuulla, mitä muiden projekteille kuuluu, mitä haasteita ja onnistumisia niissä on tullut vastaan. Se luo kokonaiskuvaa siitä, mitä alalla tapahtuu. 

Kokonaiskuva taas auttaa näkemään oman työn vaikutuksen yhteiskuntaan. 

”Kun omassa projektissa on ollut päättämässä raiteiden reittiä, on kiva katsella junien kulkemista ja nähdä, kuinka paljon niissä on ihmisiä. Siinä näkee, miksi valtion rataverkko on tärkeä ja miksi sitä on pidettävä yllä”, Anton korostaa. 

Marketta nostaa esiin myös Väyläviraston hyödyt raidealalle. 

”Jos esimerkiksi teemme meidän suunnitelmiemme hallinnolliselle käsittelylle hyvät ja selkeät ohjeet, ne hyödyttävät koko alaa. Kädenjälki on helposti todella iso, mikä on innostavaa”, hän toteaa. 

”Työpaikoistani paras” 

Marketta aloitti projekti-insinöörinä vuonna 2018 ja eteni projektipäälliköksi vuonna 2021. Heti seuraavana vuonna Projektiammattilaiset ry valitsi hänet Vuoden Nuoreksi Projektipäälliköksi.  

Konsulttiyhtiössä projektipäällikön töitä tehnyt Anton halusi virastoon nimenomaan projekti-insinööriksi. Hänen mielestään organisaatiossa kannattaa edetä vain tutustumalla kaikkien tasojen toimintaan. 

Konsulttiuran jälkeen häntä houkutti Väylävirastossa etenkin yksityiselämän ja työelämän hyvä tasapaino. 

”Väylävirastolaisten kanssa jutellessa tuli sellainen olo, että tämä voisi olla hyvä paikka. Enkä ole katunut tänne tuloa – tämä on työpaikoistani selvästi paras.” 

Virastossa panostetaan avoimuuteen ja psykologiseen turvallisuuteen. Jos ongelmia ilmenee, asia nostetaan pöydälle selvitettäväksi. Etujakin on tarjolla kiitettävästi. 

”Meillä on kilpailukykyiset palkat ja oikeasti poikkeuksellisen hyvät liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaedut. Minun nähdäkseni johto haluaa palkita työntekijöitä muillakin tavoilla kuin rahalla”, Marketta toteaa. 

  • Nimi: Marketta Ruutiainen 
  • Titteli: Radansuunnittelun projektipäällikkö 
  • Koulutus: Tie- ja liikennetekniikan diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto 2017 
  • Tätä et tiennyt minusta: Harrastan taitouintia ja muodostelmaluistelua. 

  • Nimi: Anton Aronen 
  • Titteli: Radansuunnittelun projekti-insinööri 
  • Koulutus: Geomatiikan diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto 2017 
  • Tätä et tiennyt minusta: Vapaa-ajallani harrastan taidetta ja salibandya muun muassa Väyläviraston sählyporukassa. 

Katso video Marketasta.