Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Limingan kunta

Tekninen johtaja

Simo Pöllänen

  • 044 497 3701

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Ville Nikkinen

  • 040 739 1761

Maantien 18666 (Liminganraitti/Tupoksentie) eroteltu jalkakäytävä ja pyöräilyväylä (ns. pyöräbaana) välillä Lumijoentie – Lippitie, katusuunnitelma, Liminka

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Limingan kunta ovat käynnistäneet otsikossa mainitun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen katusuunnitelman laatimisen.

Suunnittelu sisältää yhdistetyn jalankulku- ja pyöräilyväylän parantamisen ns. pyöräbaanaksi. Suunnittelu sisältää myös maantien 18666 (Liminganraitti/Tupoksentie) kevyen rakenteen parantamisen välillä mt 813 (Lumijoentie) - Kauppakatu. Suunnittelu etenee Asemanseudun asemakaavamuutoksen rinnalla. Asemakaavamuutoksen myötä katusuunnitelmaa koskeva osuus maantiestä tullaan muuttamaan kaduksi kadunpitopäätöksellä (MRL 86 §).

Katusuunnitelmasta on järjestetty suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus toukokuussa 2023. Katusuunnitelma valmistuu syksyllä 2023, jolloin se laitetaan yleisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hankkeen rakentamissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023.

Suunnittelumateriaalit