Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Jarkko Peurala

  • 0295 036 280

Oriveden kaupunki

Tekninen johtaja

Matti Vesava

  • 040 063 0252

AFRY Finland Oy

Suunnittelija

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Maantie 3261 Asematien parantaminen

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Oriveden kaupunki laativat katu- ja rakennussuunnitelmaa maantien 3261 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta Oriveden Asematielle. 

Asematietä (maantie 3261) parannetaan suunnittelemalla jalankulku- ja pyöräilyväylä Asematien pohjoispuolelle. Tavoitteena on parantaa jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuutta ja olosuhteita. Suunnitelma valmistui keväällä 2021.

Suunnitelman toimenpiteiden toteutumisen jälkeen Asematie muutetaan Oriveden kaupungin tekemällä kadunpitopäätöksellä kaupungin hallinnoimaksi kaduksi.

Parannustyöt käyntiin juhannuksesta

Asematien parantaminen käynnistyi Orivedellä vuonna 2023 juhannuksen jälkeisellä viikolla. Töiden on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suunnitelmakartat