Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja – Leppävesi, Laukaa

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Jyväskyläntie) varteen välille Tiituspohja – Leppävesi on valmistunut heinäkuussa 2022. Keski-Suomen ELY-keskus toimi hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimi Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, jolle eduskunta myönsi erillisrahoituksen, ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 1,8 miljoonaa euroa.


Toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Urakassa rakennettiin jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,5 kilometrin matkalle välille Hallaperäntie – Vaajakoskentie (mt 637), myös tievalaistus uusittiin koko välillä. Urakkaan sisältyi myös erillisenä kohteena jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen noin 0,3 kilometrin matkalle maantien 638 (Vaajakoskentie) varteen välille Kauramaantie - Perttula. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.


Rakentaminen


Rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa 2021 puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Rakentamisen aikana todettiin Tiituspohjan puoleisella osuudella suoritettavien massanvaihtojen ja louhintojen määrien selvä lisääntyminen suunnitelluista. Tästä johtuen valmistumisen aikataulua oli osin muutettava. Osuus Vaajakoskentie - Kauramaantie valmistui suunnitellussa aikataulussa joulukuun puoliväliin mennessä. Osuus Kauramaantie - Hallaperäntie jäi talveksi painumaan murskepintaisena ja se päällystettiin kesäkuun 2022 aikana. Samalla suoritettiin urakan loput viimeistelytyöt. Koko urakka on valmis ja vastaanotettiin heinäkuussa 2022.

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien 638 (Vaajakoskentie) varrella välillä Kauramaantie – Perttula toteutettiin kesä-elokuussa. Tämä hanke valmistui ja otettiin liikenteelle suunnitelmien mukaisesti ennen koulujen alkua 10.8.2021.

Hankkeella on kahden vuoden takuuaika, joka alkoi urakan vastaanoton jälkeen elokuussa 2022.

Hankkeeseen liittyviä linkkejä


Hankkeen suunnittelusivu