Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja – Leppävesi, Laukaa

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Jyväskyläntie) varteen välille Tiituspohja – Leppävesi alkaa kesäkuun alussa 2021. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa.


Toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,5 kilometrin matkalle välille Hallaperäntie – Vaajakoskentie (mt 638), myös tievalaistus uusitaan koko välillä. Urakkaan sisältyy myös erillisenä kohteena jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen noin 0,3 kilometrin matkalle maantien 638 (Vaajakoskentie) varteen välille Kauramaantie - Perttula. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.


Rakentaminen


Rakentaminen alkaa touko-kesäkuun vaihteessa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Syys-lokakuun aikana rakennetaan väylien pintarakenteita sisältäen mm. vihertyöt, asfaltoinnit, kaiteet ja liikennemerkit. Urakan loput viimeistelytyöt suoritetaan marraskuun aikana, ja koko urakka on valmis viimeistään joulukuussa. Erillinen osuus maantien 638 (Vaajakoskentie) välillä Kauramaantie – Perttula toteutetaan koulujen loma-aikana eli kesä-elokuussa.


Haitat liikenteelle


Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa nykyisen maantien 637 sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta työkohteen kohdalla kuitenkin lasketaan yleisen turvallisuuden nimissä. Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä seututielle 637 ja 638, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä, myös hetkittäiset liikenteen pysäytykset ovat mahdollisia.


ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla. Erityisesti autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska Jyväskyläntiellä on ajoittain runsaasti liikennettä (myös työmaaliikennettä). Vaajakoskentien mäkisyyden ja mutkaisuuden takia näkemäalueet ovat lyhyet, lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä tien piennaralue voi rakennustöiden vuoksi olla hyvin kapea tai paikoin suljettu.

 

Hankkeeseen liittyviä linkkejä


Hankkeen suunnittelusivu