Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Oteran Oy

Työmaapäällikkö

Heikki Mäkelä

  • 050 401 7029

Maantien 637 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tiituspohja – Leppävesi, Laukaa

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Jyväskyläntie) varteen välille Tiituspohja – Leppävesi alkoi kesäkuun alussa 2021. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa.


Toimenpiteet ja niiden vaikutukset


Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,5 kilometrin matkalle välille Hallaperäntie – Vaajakoskentie (mt 637), myös tievalaistus uusitaan koko välillä. Urakkaan sisältyy myös erillisenä kohteena jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen noin 0,3 kilometrin matkalle maantien 638 (Vaajakoskentie) varteen välille Kauramaantie - Perttula. Toimenpiteet parantavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.


Rakentaminen


Rakentaminen alkoi touko-kesäkuun vaihteessa puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesäkauden aikana tehtiin mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, tarvittavat louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja tievalaistuksen rakenteet. Rakentamisen aikana todettiin Tiituspohjan puoleisella osuudella suoritettavien massanvaihtojen ja louhintojen määrien selvä lisääntyminen suunnitelluista. Tästä johtuen valmistumisen aikataulua oli osin muutettava. Osuus Vaajakoskentie - Kauramaantie saadaan valmiiksi suunnitellussa aikataulussa joulukuun puoliväliin mennessä. Osuus Kauramaantie - Hallaperäntie jää talveksi painumaan murskepintaisena, se päällystetään alkukesän 2022 aikana. Samalla suoritetaan urakan loput viimeistelytyöt. Koko urakka on valmis viimeistään juhannuksena 2022.

Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien 638 (Vaajakoskentie) varrella välillä Kauramaantie – Perttula toteutettiin kesä-elokuussa. Tämä hanke valmistui ja otettiin liikenteelle suunnitelmien mukaisesti ennen koulujen alkua 10.8.2021.
 

Haitat liikenteelle


Talvikaudella 2021-2022 työt ovat tauolla ja liikennehaittoja ei ole. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien 637 varrella on tällöin liikennöitävissä koko matkaltaan. Väylä on päällystetty osuudella Vaajakoskentie - Kauramaantie, osuus Kauramaantie - Hallaperäntie on murskepintainen. Työt jatkuvat keväällä 2022. Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä maantielle 637, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä.


ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla.
 

Hankkeeseen liittyviä linkkejä


Hankkeen suunnittelusivu