Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

AFRY Finland Oy

Projektipäällikkö

Petteri Hulkko

  • 040 7642 162

Jalankulku- ja pyöräilyväylät väleillä Tiituspohja-Leppävesi (mt 637 Jyväskyläntie) ja Kauramaantie-Perttula (mt 638 Vaajakoskentie)

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 637 (Jyväskyläntie), joka ulottuu Jyväskylästä Äänekosken Konginkankaalle ja toimii tällä välillä myös valtatien 4 varareittinä. Seututiellä on merkittävä rooli työmatkayhteytenä, joka korostuu Jyväskylän ja Laukaan välisellä tieosuudella. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Laukaan ja Jyväskylän välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita. 

Suunnittelualue alkaa Leppävedeltä Hallaperäntien kohdalta ja päättyy Vaajakoskentien kohdalle (2,4 km). Suunnittelualueeseen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu maantien 638 (Vaajakoskentie) välille Kauramaantie-Perttula, jonka tavoitteena on edistää turvallisen koulutien toteutumista.
 

Suunnittelutilanne

Suunnitelma on laadittu yhdessä Laukaan kunnan kanssa vuosina 2019–2020. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimi AFRY Finland Oy. Tiesuunnitelma on hyväksytty 25.1.2021.

Toteutus

Hanke on valmistunut. Lisätietoja rakentamisen sivuilta.