Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

  • 029 534 3755

Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa

Valtatie 8:aa parannettiin vuosina 2016–2018 Kalajoen, Pyhäjoen ja Limingan välillä useissa eri kohteissa. Parannustöillä kohennettiin tien välityskykyä ja turvallisuutta, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne lisääntyvät.

Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Valtatie 8:aa parannettiin vuosina 2016–2018 Pyhäjoen ja Limingan välillä useissa eri kohteissa. Niillä kohennettiin tien välityskykyä ja turvallisuutta, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne lisääntyvät.

Hankkeen sisältö

Pyhäjoella on rakennettu kevyen liikenteen väyliä sekä tieyhteyksiä valtatie 8:lta Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustyömaalle. Mittavin kohde on ollut vesistösiltojen parantaminen ja rakentamisen aikana oli käytössä kiertotie. Lisäksi parannetaan valtatie 8:n ja Pyhäjoen keskustan pääliittymä.

Etelähaaran uusittu silta avautui liikenteelle helmikuussa 2017, pohjoishaaran silta maaliskuussa.

Raahen ja Limingan välillä on rakennettu ohituskaistoja Ruutikankaan sekä Hummastinvaaran kohdissa. Raahessa parannettiin Koksaamon liittymää sekä valtatietä välillä Paraatinmäki-Siikajoentie. Ylikulkusiltoja korjattiin sekä Raahessa että Limingassa. Lisäksi parannettiin valtatie 8:n liikennejärjestelyjä Revonlahdella ja liittymää kantatielle 86.

Kalajoki-Pyhäjoki -osuudella tehtiin liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä parannettiin tievalaistusta. Työt ajoittuivat pääosin syksyyn 2017.

 

Hankkeen tavoitteet

Valtatie 8 Pyhäjoen ja Oulun välillä on vilkas sekä työmatkaliikenteen että raskaan liikenteen osalta. Etenkin raskaan liikenteen määrä tulee kasvamaan.  Pyhäjoen ylittävät sillat on korjattu ja mitoitettu erikoiskuljetuksille sopiviksi eikä niiden tarvitse enää poiketa valtatieltä.

Ohituskaistat Raahen ja Limingan välillä sujuvoittavat liikennettä ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Suurin osa Vt 8:n parannustöistä valmistui vuoden 2017 lopulla.

Pyhäjoella työt alkoivat tammikuussa 2016 painottuen kevyen liikenteen väyliin ja valtatien 8 siltojen ja tiejärjestelyihin. Työt valmistuvat kesän ja syksyn 2017 aikana. Urakoitsijana oli Skanska Infra Oy.

Raahen ja Limingan välillä työt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja valmistuivat 2017. Urakoitsijana oli Sundström Oy Ab.

Hankkeessa oli joukko pienempiä työkohteita Kalajoella, Pyhäjoella ja Limingassa. Pääosa näistäkin töistä valmistui vuoden 2017 aikana, osa siirtyi vuoden 2018 puolelle. Limingan ylikulkusillan urakoitsijana oli YIT Infra Oy (tuolloin Lemminkäinen Infra Oy).

Vuoden 2018 töitä olivat muun muassa Himangan liittymän parantamistyöt, luiska- ja viimeistelytyöt Kalajoella ja Pyhäjoella sekä Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen Raahessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 30 miljoonaa euroa.