Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Vt 18 Seinäjoen keskustan kohdalla

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

Valtatie 18 on tärkeä ja vilkasliikenteinen maakuntakeskuksia yhdistävä poikittaisyhteys. Seinäjoen ja Vaasan välillä valtatie 18 kuuluu pääväyläasetuksen mukaiseen pääväyläverkkoon. Tie ei kuitenkaan nykyisin täytä pääväyläasetuksen mukaisia palvelutasovaatimuksia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa on käynnistänyt aluevaraussuunnitelman laadinnan valtatielle 18 Seinäjoen keskustan kohdalla. Noin 5,4 km pitkä suunnittelujakso ulottuu lännestä Ravitien liittymästä Seinäjoen itäisen ohikulkutien (valtatien 19) eritasoliittymään. Työn tavoitteena on määrittää valtatiejakson tavoitetila ja sen mukaisten liikennejärjestelyjen vaatimat toimenpiteet ja aluevaraukset sekä esittää kehittämispolku kohti tavoitetilaa. Toimenpiteillä halutaan parantaa tiejakson ja sen liittymien liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja turvallisuutta, lyhentää matka-aikaa ja ehkäistä meluhaittoja. Tarkasteluun sisältyy myös kaupungin katuverkon liittymiä sekä jalankulku- ja pyörätieyhteyksien kehittämistä valtatien läheisyydessä.

Ajankohtaista

Hankkeen yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 12.9.2023 klo 17-19 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa. Saatu palaute huomioidaan suunnittelun edetessä. Tämä verkkosivu tullaan päivittämään suunnitelman valmistuttua alkuvuonna 2024.