Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

aluepäällikkö

Keijo Jukuri

  • 0295 34 3353

Pietarsaaren väylä

Vesiväylähanke Valmistunut Pohjanmaa

Syventämishankkeessa Pietarsaaren kulkusyvyydeltään 9 metriä syvää väylää syvennettiin 11 metriin. Hankkeessa tehtiin syventämiseen liittyviä ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetöitä.

Sisältöosio

Pietarsaaren väylä

Väylähankkeessa Pietarsaaren satamaan johtava väylää syvennettiin 11 metriin. Hanke valmistui syksyllä 2015.

Havainnekuva Pietarsaaren väylältä.

Väylän syventämisellä 11,0 metrin kulkusyvyyteen saavutetaan säästöjä erityisesti raakapuun, biopolttoaineiden ja hiilen tuonnissa. Aikaisemmin väylän kulkusyvyys on ollut riittämätön ja alusten lastia on jouduttu keventämään muissa satamissa. Vuonna 2010 Pietarsaaren sataman kokonaisliikenne oli noin 1,7 miljoonaa tonnia ja raakapuun kaukotuonnin odotetaan kasvavan jatkossa muun muassa Venäjän puutullien vaikutuksesta. Sataman pääasiallisia käyttäjiä ovat UPM-Kymmene Oyj:n Pietarsaaren tehtaat sekä Oy Alholmens Kraft Ab:n voimalaitos.

Syventämishankkeessa Pietarsaaren kulkusyvyydeltään 9 metriä syvää väylää syvennettiin 11 metriin. Hankkeessa tehtiin syventämiseen liittyviä ruoppaus- ja läjitystöitä sekä väylän merkintään liittyviä turvalaitetöitä. Hankkeen toteutukseen liittyivät myös sataman syvennystyöt. Niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Pietarsaaren satama.