Hyppää sisältöön

Vt 13 ja st 633 liittymäjärjestelyt, Saarijärvi

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymäjärjestelyjen toteuttaminen Saarijärvellä käynnistyi maaliskuussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimi kohteen rakennuttajana. Kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi valittiin Savon Kuljetus Oy. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat ITM Finland Oy liikennevalo-ohjauksen osalta sekä Keski-Suomen ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen osalta. Veroton urakkasumma oli noin 0,5 M€.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennettiin liikennevalo-ohjaus valtatien 13 ja seututien 633 liittymään. Lisäksi rakennettiin uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä (noin 300 metriä) valo-ohjatusta liittymästä läheiselle liikekeskukselle. Toimenpiteet parantavat liikenteen sujuvuutta sekä yleistä liikenneturvallisuutta. Kevyelle liikenteelle saatiin luotua turvallinen valtatien ylitys sekä kulkuyhteys liikekeskukseen.

 

Rakentaminen

Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2020. Maamassojen vaihtoa tehtiin noin 6000 kuutiota niin, että löyhä perusmaa korvattiin louherakenteella. Työt jatkuivat jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisella sekä liikennevalo-ohjaukseen liittyvillä töillä.  Liikennevalot otettiin käyttöön syyskuussa 2020. Massanvaihdon täyttöjen suunnitelmien mukainen painuma-aika oli noin yksi vuosi, minkä takia jalankulun ja pyöräilyn väylän lopullinen päällystäminen (asfaltointi) tehtiin vasta kesällä 2021. Siihen asti väylä pidettiin murskepintaisena.

Hanke valmistui kesäkuussa 2021.

Liitteet