Hyppää sisältöön

Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila

Hankkeen tavoitteet

Ratasuunnitelman tavoitteena on sulkea Koiveron, Juhelan, Tynikurkelan, Tattaran, Kuritun ja Ruhaden tasoristeykset. Kulku osoitetaan korvaavien tieyhteyksien ja alikulkusiltojen kautta.

Suunnittelun aloitus

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten käynnistämisestä 8.9.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta-lehdessä 9.9.2021.

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.
Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Vuorovaikutustilaisuus Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila järjestettiin 16.2.2022 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali 16.2.2022

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 4.3.2022 mennessä.

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Nakkila kuntatiedote