Hyppää sisältöön

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen

Digihankkeen prosessi. Keskiössä: Kattava ja ajantasainen tieto johtaa tieverkon kunnosta ja kunnossapidon toteutumisesta. Tilaajilla, urakoitsijoilla ja asiakkaalla on kaikilla ajantasainen tieto toisistaan.

Liikennevirasto kehittää tieverkon kunnossapitotarpeiden ennakointia ja uudistaa tietojärjestelmiä.

Tehokas tietojen keruu, käsittely ja analysointi mahdollistavat aiempaa tarkemman kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelun sekä oikea-aikaisen kohdentamisen. Kun kunnostustyöt voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein, säästyy rahaa ja asiakkaiden palvelu paranee.

Tiestön tehostunut kunnossapito lisää matkojen toimivuutta ja turvallisuutta sekä alentaa kuljetuskustannuksia. Tietoja julkaistaan avoimena datana liike-elämän käyttöön, jolloin ne ovat paremmin käytettävissä toiminnan suunnitteluun. Tien hoidosta on saatavilla enemmän tietoa myös liikkujien valintojen tueksi.

”Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen” on yksi Liikenneviraston digitalisaatiohankkeen osahankkeista. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2018. Hanke on jaettu neljään kokonaisuuteen: kunnonhallinnan uudet tiedot, tiestötietojen ylläpito, suunnittelun digitalisointi ja hankinnan digitalisointi.

Tavoitteet

  • Kehittää uusia automatisoituja tiedonkeruuprosesseja tukemaan väylien kunnon hallintaa. (Kunnonhallinnan uudet tiedot)
  • Uudistaa väylätietojen perusrekisterit ja tietojärjestelmät palvelemaan digitaalisoituja suunnittelun, liikenteenhallinnan ja väylänpidon prosesseja. (Tiestötietojen ylläpito)
  • Kehittää hankkeen läpiviennin sähköinen toimintamalli ja ottaa käyttöön inframallin ja 3D-aineistojen hallintaa ja hyödyntämistä mahdollistavat toimintamallit kattamaan koko väylän elinkaaren. (Suunnittelun digitalisointi)
  • Sähköisen toimintamallin kehittäminen sekä urakoitsijoiden raportoinnin kehittäminen digitaaliseksi, mobiiliksi ja ajantasaiseksi. (Hankinnan digitalisointi)