Hyppää sisältöön

Tutkimus ja kehittäminen

Väyläviraston tutkimus- ja kehitystoiminnassa tutkimustarpeita ja tulevaisuuden suuntaamista määritellään strategialähtöisesti ja Väyläviraston perustehtäviin linkittyen. Tutkimus-ja kehitystoiminta on monialaista, kokeilevaa ja vahvaan tutkimusosaamiseen perustuvaa. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään poikkitieteellisesti ja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Liikenna- ja infra-alan innovaatioiden mahdollistaminen on työssä keskeistä.

Väylävirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön eri liikennemuodoissa. Merkittävimpiä kansainvälisiä verkostoja ovat sekä Eurooppa-tason liikennealan järjestöissä ja pohjoismaisessa T&K-yhteistyössä valmisteleva ja toteutettava hankeyhteistyö sekä Euroopan Unionin tutkimus-ja innovaatio-ohjelmat.