Tiehanke

Hankkeen vaiheet ja aikataulu

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeessa kehitetään valtatien 4 ja Äänekosken keskustan liikennejärjestelyitä sujuvammiksi ja turvallisemmiksi sekä parannetaan alempaa tieverkkoa. Syksyllä 2017 Äänekoskelle valmistui Metsä Groupin biotuotetehdas, joka on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Tehtaalle saapuu päivittäin 240 rekka-autollista ja 70 junavaunullista raaka-puuta. Tieosuuden valmistumista edelsi rataosuuden valmistuminen, jossa 47 km rataa peruskorjattiin 10/2015-7/2017. Mm. Jyväskylä-Äänekoski rataosuus sähköistettiin. Radanparannustöiden valmistuminen ajoitettiin Äänekosken uuden biotuotetehtaan valmistumisen kanssa.

 

 

Valtatien 4 parantaminen välillä (Hirvaskangas) Kuorejoki - Mämme (Kevätlahti)

Urakka ajoittuu vuosille 2017-2019. Tutustu karttaan, jossa on kuvattu työosuuden eri vaiheet ja niiden aikataulu. Valtatien 4 lisäksi urakassa on rakennettu ja parannettu Hirvaskankaalta Mämmeen ulottuva valtatien 4 rinnakkaistie.

Linkki karttaan: Äänekosken liikenneyhteydet tiehankkeen kartta

Vt 4 Kuorejoki

Urakassa päällystettiin valtatie 4 välillä Hirvaskangas-Kuorejoki syksyllä 2018. Lisäksi parannetaan Kuorejoen ylittävä silta 12/2018-10/2019. 

Vt 4 Huutomäen kohta

Urakassa parannettiin valtatietä 4 ja 13 Huutomäen kohdalla, ja Huutomäen liittymä muutettiin eritasoliittymäksi Saarijärven risteyksen kohdalla. Urakan rakennussuunnittelu tehtiin täysin mallipohjaisesti ja sitä hyödynnettiin rakentamisen aikana koneohjauksessa. Työt käynnistyivät syyskuussa 2016 ja valmistuivat 2017. Viimeistelytöitä tehtiin vuonna 2018.

Honkolan koulu sijaitsee Huutomäen eritasoliittymän lähellä. Rakennusvaiheessa koululaisille tehtiin oma ”katsomo” tietyömaan viereen, josta uteliaiden oli turvallista seurata työmaakoneiden työskentelyä. Koulun kuuluisin oppilas oli Väinö Linna. 

Urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy.

Kuvassa Huutomäen eritasoliittymä kesällä 2018.

Tärttämäen silta

Kotakennään salmea ylittämään rakennetaan uusi silta - Tärttämäen silta - ajalla 9/2017-1/2019. Silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, joka on 

  • 200 m pitkä
  • 19,5 m leveä
  • pinta-ala 3 900 m2

Korkeutta siltakannelta vesistön pintaan on noin 11 metriä. Sillassa on betonia kaikkiaan 6 700 m3 ja betoniterästä 876 000 kg sekä jänneterästä 196 000 kg. Sillan urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy (GRK).

Äänekosken kaupungin pääliittymä – Äänekosken eritasoliittymä

Äänekosken keskustaan vievää eritasoliittymää rakennetaan ajalla 03/2018-1/2019. Eritasoliittymä toimii Äänekosken kaupungin pääliittymänä kaupunkiin meneville ja sieltä tuleville. Äänekosken kaupunki toteutti liittymän yhteyteen Kiepin, jonka ääreen kaupunki suunnittelee palveluita.

Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy (GRK).

Viiskulman kiertoliittymä

Äänekosken taajamassa sijaitseva Viiskulman liikennevaloliittymä muutettiin kiertoliittymäksi. Uusi liittymä avattiin liikenteelle 19.7.2016.

Kuvassa Viiskulman kiertoliittymä.

Äänekoski pohjoinen eritasoliittymä

Valtatielle 4 Äänekosken kaupungista pohjoiseen rakennetaan eritasoliittymä ajalla 5/2018-10/2019. Eritasoliittymän Akanniemen silta otettiin liikenteelle 12/2018.

Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Alempi tieverkko

Vuonna 2015 aloitettiin maanteiden 627 ja 633 sekä kantatien 69 päällystystyöt. Vuosina 2016 ja 2017 jatkettiin parannustöitä kantavuuden kehittämiseksi maanteillä 627 ja 633. Ensimmäisessä vaiheessa parannustöitä tehtiin välillä Multia–Uurainen ja Uurainen–Kangashäkki. Työt valmistuivat syyskuun 2016 puolessa välissä.

Maantien 627 parannustyöt jatkuivat vuonna 2017 välillä Kangashäkki–Hirvaskangas (valtatie 4). Lisäksi parannustöitä tehtiin maantiellä 633 välillä Väätäiskylä–Saarijärvi.

Urakoitsijana toimi SL Asfaltti Oy.

Uurainen

Uuraisille rakennettiin uusi kiertoliittymä kesällä 2017.

Urakoitsijana toimi Destia.

reaktionapit
Sivu päivitetty 15.01.2019