Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakentamissuunnitteluvastaava

Jouni Heikkilä

  • 0295 038 150

Kalajoen kaupunki

Matti Sirviö

  • 0400 385 108

Kalajoen kaupunki

Tekninen johtaja

Marko Raiman

  • 044 469 1213

WSP Finland Oy

Suunnittelun projektipäällikkö

Esa Nyrhinen

  • 0400 161 857

Maantien 774 jalankulku- ja pyörätie välillä Niemeläntie - Kaupunginmäki, Kalajoki

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta maantielle 774 välille Niemeläntie - Kaupunginmäki.  Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

Tiesuunnitelmassa maantielle 774 suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie Raution kylän kohdalle Niemeläntien ja Kaupunginmäen välille noin 6 kilometrin matkalle. Lisäksi suunnitelma sisältää maantielle vilkkaimpien ylityskohtien saarekkeet ylitystä turvaamaan, jalankulkuyhteydet pysäkeille sekä Pirkokosken (Vääräjoen sivujoki) jalankulku- ja pyörätien sillan joko erillisenä siltana tai kiinni maantiesiltaan. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen sekä kestävien kulkumuotojen kasvuedellytysten parantaminen.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2024 ja tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2025. Syksyllä 2024 järjestetään Kalajoella avoin vuorovaikutustilaisuus, jossa esitellään suunnitelmaluonnoksia. Vuorovaikutustilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Tiesuunnitelman jälkeen hankkeelle on tarpeen erillinen rakentamissuunnitelma. Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.

Kalajoella sijaitseva suunnittelualue kartalla. ​​​​​​​

Suunnittelualue.