Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Väyläviraston avoin data

Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

avoin data kuvituskuva lukosta

Avoimuuden periaatteet

Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väyläviraston toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta kuten Laki liikenteen palveluista (2017/320) velvoittaa. Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön koneluettavassa muodossa. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Lataus- ja katselupalvelu.

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylävirasto varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.


 

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta
     

Ajankohtaista

28.8.2020

Hanke- ja suunnitelmatiedot löytyvät nyt avoimena datana Lataus- ja katselupalvelun sekä avointen rajapintojen kautta. Lisätietoja ajankohtaista -sivuilla >>>
13.7.2020

Joukkoliikenteen linjaukset "Vallu järjestelmän linja-autoreitit" -taso on poistettu Lataus- ja katselupalvelusta. ´Aineiston ylläpidosta vastaa nykyisin Traficom ja aineisto on ladattavissa täältä: http://developer.matka.fi/pages/en/vallu-data.php
1.7.2020
Ratainfratiedon hallintajärjestelmän tietovarastosta Ratkosta on julkaistu ensimmäiset omaisuuslajit avoimena datana. Radan merkki ja Tasoristeys sekä tasoristeysten alitasot Varoituslaitos, Merkki ja Kansi löytyvät nyt Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapinnoista. Siirry ajankohtaista -sivulle >>>