Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Väyläviraston avoin data

Väylävirasto tukee valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämistä sekä kunnossapitoa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön.

avoin data kuvituskuva lukosta

Avoimuuden periaatteet

Tietojen avaaminen otetaan huomioon Väyläviraston toiminnan kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa esimerkiksi niin, että uusissa ja uusittavissa tietojärjestelmissä avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta kuten Laki liikenteen palveluista (2017/320) velvoittaa. Väyläviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti hyödyntäjien käyttöön koneluettavassa muodossa. Tietojen tärkeimpänä jakelukanavana toimii Lataus- ja katselupalvelu.

Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylävirasto varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä.


 

Tietovarantojen avoimuus tarkoittaa, että tiedot ovat käytettävissä

  • ilman käyttörajoituksia avoimin käyttöehdoin
  • ilman maksuja
  • itsepalveluperiaatteella toimivien sähköisten rajapintojen tai tiedostolatauksen kautta
     

Ajankohtaista

6.5.2021
Uusia ratatietoja on julkaistu avoimena datana: mm. turvalaitteita ja sähköradan tietoja. Käy kurkkaamassa ja ota käyttöösi rajapintojen tai Lataus- ja katselupalvelun kautta.

6.5.2021
Tiedon hyödyntäminen -selvitys on valmistunut. Väylätiedot koetaan hyödyntäjien kesken erittäin tärkeiksi ja yritykset ovat suurin ulkopuolinen käyttäjäryhmä. Lue lisää selvityksestä ja tutustu projektiraporttiin täällä

15.3.2021
Lataus- ja katselupalvelussa ja avoimessa rajapinnoissa olleet vanhat Ratapurkin (ei päivittyvät) ratatietoaineistot on poistettu. Rataputkin tietoaineistot on korvattu Ratainfratietojen hallintajärjestelmän tiedoilla. Avattuja ratatietoja täydennetään kevään aikana lisää.

Ajankohtaista

Ajankohtaista