Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Valtatien 26 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Husula - Myllykylä, Hamina

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2014 yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa tiesuunnitelman valtatien 26 kevyen liikenteen yhteyden parantamiseksi välillä Husula – Myllykylä, Haminan kaupungin alueella.

Hankeosuus on jatkossa yksi vuonna 2021 valmistuneen tieparin Valtatie 26 ja Maantie 387 toimenpidesuunnitelman mukaisia kehittämiskohteita ja tullaan päivittämään suunnittelu-ratkaisun ja hallinnollisen prosessin osalta kevääseen 2022 mennessä.

Tiesuunnitelma käsittää alustavasti valtatien 26 tieosuuden välillä Kustaanmäki – Myllykylä yhteensä 4,65 km:n matkalla. Suunnitteluvälille tulee uusi kevyen liikenteen väylä Kustaanmäen ja Myllytien liittymän sekä Myllykylän hautausmaan ja Kylänmäen liittymän välille. Töytärin liittymä parannetaan porrastetuksi valtatieliittymäksi, jonka yhteyteen tulee uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä S1. Lisäksi alueelle esitetään liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta sekä sujuvuutta parantavia yksityistie- ja liittymäjärjestelyjä.

Uuden tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely käynnistyy vuoden 2021 lopussa. Tiesuunnitelma hyväksytetään kevään 2022 kuluessa. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2022.

Hankekohde ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin. Hankkeen toteutukseen ei ole tällä hetkellä osoitettu myöskään erillistä kustannusjakoesityksen mukaista kaupungin rahoitusosuutta. Hankkeen alustava kustannusarvio on 2,9 M€.